Ένα ακόμη βήμα προς τη γενική ανακοστολόγηση του δευτέρου τριμήνου του 2016 (εδώ), ολοκληρώθηκε χθες, με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας του Διορθωτικού Δελτίου Τιμών νέων φαρμάκων, αφού ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση ενστάσεων επί των τιμών που δημοσιεύθηκαν στα μέσα  Οκτωβρίου. Η διαδικασία αυτή θεωρείται και τεχνικά προαπαιτούμενη για την έναρξη της ανατιμολόγησης του συνόλου των σκευασμάτων που αναμένεται άμεσα, καθώς τα συγκεκριμένα 581 νέα φάρμακα που περιέχει το σχετικό Δελτίο, περιλαμβάνονται στα συνολικά 9.700 που θα ανατιμολογηθούν ενώ τα 351 μάλιστα είναι γενόσημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Τιμών προχώρησε σε περίπου 30 διορθώσεις, εκ των οποίων κάποιες ήταν διαγραφές, ενώ εξετάστηκαν και κάποια αιτήματα που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα.

Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική Υπουργική Απόφαση, "στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%". Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τα εν λόγω σκευάσματα είναι δυσπρόσιτα για τους ασθενείς, καθώς εκκρεμεί η ένταξη τους στη Θετική Λίστα, με τα φάρμακα που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.