Εκδόθηκε σε ΦΕΚ (3890/Β/2-12-2016) το βράδυ της Παρασκευής η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση για τη ανατιμολόγηση περίπου 9700 σκευασμάτων στην οποία όπως είχε προεξοφληθεί υπάρχει σχετική μέριμνα για την προστασία των γενοσήμων φαρμάκων (εδώ). Στην εν λόγω απόφαση υπάρχει τροποποίηση της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1102/Β/19-04-2016) όσον αφορά στην ανατιμολόγηση των γενοσήμων, καθώς εντάσσει στις μειώσεις τα γενόσημα άνω των 6 ευρώ και όχι άνω των 4 ευρώ όπως προβλέπονταν, ενώ ήδη στην προηγούμενη ανατιμολόγηση είχαν υποστεί μείωση όσα γενόσημα είχαν τιμή άνω των 5,5 ευρώ. 

Την ίδια στιγμή, όπως και στην προηγούμενη απόφαση, μπαίνει κόφτης στο εύρος της μείωσης καθώς  δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10%, ενώ στην προηγούμενη απόφαση ο συγκεκριμένος κόφτης ήταν της τάξης του 15%. Όμως υπάρχει εδώ μια διαφοροποίηση. Ενώ στην προηγούμενη απόφαση, προβλέπονταν ότι «Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισης τους, διατηρούν το 65% της προκύπτουσας χονδρικής τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων...Εάν για το γενόσημο μετά το τέλος των υπολογισμών η προκύπτουσα τιμή είναι μεγαλύτερη από το προϊόν αναφοράς χωρίς προστασία, τότε η τιμή του προϊόντος αναφοράς χωρίς προστασία εξισώνεται με την προκύπτουσα τιμή του γενοσήμου», τώρα η νέα απόφαση αναφέρει το εξής: «Εάν για το γενόσημο μετά το τέλος των υπολογισμών η προκύπτουσα τιμή είναι μεγαλύτερη από του προϊόντος αναφοράς χωρίς προστασία, τότε η προστασία του 10% δεν θα εφαρμόζεται και η τιμή του γενοσήμου θα καθορίζεται στο 65% της προκύπτουσας τιμής του προϊόντος αναφοράς».

Διαπιστώνεται ακόμη ότι σε σχέση με την προηγούμενη ανατιμόλογηση , το επίπεδο τιμής εφαρμογής της μείωσης αυξήθηκε στα 6 ευρώ από 5,5 ευρώ, ενώ η μείωση με βάση το κόστος ημερήσιας θεραπείας αφορά και πάλι το επίπεδο των 0,20 ευρώ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η νέα Υπουργική Απόφαση, «Με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας, και με σκοπό να μην υπονομεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, οι μειώσεις θα εφαρμοστούν στα γενόσημα  φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω των 6 ευρώ και στα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,20 ευρώ, από τις 2 Δεκεμβρίου 2016. Από την 1η Ιουνίου 2017 θα εφαρμοστούν στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω των 3 ευρώ και στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,10 ευρώ. Από  την 1η Ιανουαρίου 2018 θα εφαρμοστούν στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω του 1 ευρώ και στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,02 ευρώ. Κατά την εφαρμογή των άνω ρυθμίσεων οι μειώσεις τιμών που προκύπτουν σε κάθε ανατιμολόγηση δεν δύνανται να είναι μεγαλύτερες από 10 % επί της Χονδρικής Τιμής. Επιπρόσθετα, για τα γενόσημα φάρμακα με λιανική τιμή άνω των 12 ευρώ εφαρμόζεται δυναμική τιμολόγηση»
 

Αντίστοιχα η προηγούμενη απόφαση  προέβλεπε «Η μείωση  από 1ης Ιανουαρίου 2016 εφαρμόζεται για τα φάρμακα με τιμή λιανικής πώλησης άνω των 5,5 ευρώ και φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,20 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2016 εφαρμόζεται στα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω των 4 ευρώ και στα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,15 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα ισχύουν για τα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω των  3 ευρώ και για τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,10 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2017 θα ισχύουν για τα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω του 1 ευρώ και για τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,02 ευρώ. Κατά την εφαρμογή των άνω ρυθμίσεων οι μειώσεις τιμών που προκύπτουν σε κάθε ανατιμολόγηση δεν δύνανται να είναι μεγαλύτερες από 15% επί της Χονδρικής Τιμής». 

Η νέα υπουργική φαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι στη διαδικασία μείωσης των τιμών των on patent φαρμάκων όπου «Η ανώτατη τιμή παραγωγού (ex-factory), των φαρμάκων αναφοράς υπό καθεστώς προστασίας ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών του ιδίου φαρμάκου, ως προς τη δραστική ουσία, φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύουν αξιόπιστα στοιχεία. Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο, πρέπει να έχει τιμολογηθεί σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Επίσης για τα off patent αναφέρεται ότι «Η ανώτατη τιμή παραγωγού (ex-factory) των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας και την πρώτη κυκλοφορία του πρώτου αντίστοιχου γενόσημου προϊόντος στην ελληνική αγορά (σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων που διαθέτει ο ΕΟΦ και, εφόσον τούτο απαιτείται, τεκμηρίωση με την ύπαρξη πρώτου τιμολογίου), μειώνεται αυτόματα στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία, ήτοι της τιμής (χονδρικής τιμής) που είχε το προϊόν αναφοράς τη χρονική περίοδο που κυκλοφόρησε το πρώτο γενόσημο, είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή η οποία και λαμβάνεται υπόψη, χωρίς η τιμή του να μειωθεί χαμηλότερα από τη χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».