Σε συνεργασία με την εταιρία Roche εξακολουθεί να λειτουργεί η Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης (ΤΓΣ) στο 210 8 253 253. Παρέχει ψυχολογική στήριξη τόσο στις γυναίκες με εμπειρία του καρκίνου του μαστού, όσο και στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. Επίσης παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τα ασφαλιστικά, για τα εργασιακά θέματα που ενδιαφέρουν τις γυναίκες που νοσούν, για τις παροχές και τα προνόμια που δικαιούνται, ενώ αξιολογεί και προωθεί τα αιτήματα στη γραμμή Νομικής Στήριξης του συλλόγου. Η λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστου "Άλμα Ζωής" ξεκίνησε τον Μάιο του 2006 και έκτοτε έχει δεχτεί 8.944 τηλεφωνήματα. Μάλιστα η Ψυχολογική Υπηρεσία του Συλλόγου έχει σχεδιάσει ειδικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο συγκεντρώνονται τα δημογραφικά στοιχεία των καλούντων, ιατρικές πληροφορίες, το είδος της βοήθειας και στήριξης που έχουν ανάγκη, καθώς και τα αιτήματα ή οι καταγγελίες των καλούντων.

Ο μεγάλος αριθμός τηλεφωνημάτων που δέχεται η ΤΓΣ την καθιστά μία σταθερή πηγή στήριξης και ενημέρωσης για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού και το περιβάλλον τους, αλλά και ένα μέσο καταγραφής, τόσο των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μετά τη διάγνωση, όσο και των κενών που παρατηρούν στην επαφή τους με το σύστημα υγείας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των τηλεφωνημάτων ξεκινούν με αίτημα την ενημέρωση για παροχές και δικαιώματα, αλλά στη συνέχεια οι καλούντες ζητούν στήριξη είτε τηλεφωνικά είτε με το να κλείσουν ραντεβού και να έρθουν στα Γραφεία του Συλλόγου.