«Ο αξονικός τομογράφος των 128 τομών, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας, είναι ο πρώτος που θα λειτουργήσει σε Δημόσιο Νοσοκομείο στην Ελλάδα, με σημαντικά οφέλη τόσο στην ποιότητα και στην εξειδίκευση των εξετάσεων, όσο και στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και στην αύξηση των εξυπηρετούμενων πολιτών, αφού με τις δυνατότητες που παρέχει το νέο μηχάνημα σχεδόν καταργείται ο χρόνος αναμονής των ασθενών» τόνισε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης .

Η προμήθεια του αξονικού τομογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ανέρχεται στο ποσό των 757.680 ευρώ και αποτελεί συνέχεια και το τελευταίο τμήμα της προμήθειας των συνολικά τριών αξονικών τομογράφων για τα νοσοκομεία της Κρήτης, που διενήργησε και ολοκληρώνει η 7η ΥΠΕ Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Οι δύο άλλοι αξονικοί τομογράφοι, 64 τομών έκαστος, έχουν εγκατασταθεί το 2015 επίσης και λειτουργούν πλήρως στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και στο Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο» του Ηρακλείου. Στόχος της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, όπως η ίδια επισημαίνει, είναι ο νέος αξονικός τομογράφος στο ΠΑΓΝΗ να εγκατασταθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους, ολοκληρώνοντας, έτσι, ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη και ειδικότερα στον διαγνωστικό τομέα.