Άμεση πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών από το υπόλοιπο 10% των αμοιβών για επισκέψεις και ιατρικές εξετάσεις ασθενών ζητούν οι γιατροί από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς παραμένουν εκκρεμότητες από το 2012 μέχρι σήμερα. 

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργος Πατούλης ζητά την πληρωμή των υπολοίπων και συγκεκριμένα αναφέρει: "Όπως προβλέπεται στον όρο 19 των Συμβάσεων για την Διενέργεια Ιατρικών Επισκέψεων και Εκτέλεση Ιατρικών Πράξεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των παρόχων υγείας (ιατρών-εργαστηρίων-Πολυϊατρείων) και του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός καταβάλλει ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού εντός 45 ημερών μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

Η γραμματική διατύπωση των διατάξεων και του αντίστοιχου όρου της σύμβασης είναι σαφής: Αρχικά πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος και καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού. Ακολουθεί η εκκαθάριση των υποβληθέντων λογαριασμών και η αποπληρωμή του υπολοίπου 10%.

Παρά ταύτα έχει πραγματοποιηθεί μακροχρόνια καθυστέρηση καταβολής αυτών των ποσών ήδη από το έτος 2012 έως και σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει την αδικαιολόγητη δυστροπία του οργανισμού σας. 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε όπως άμεσα προβείτε στη καταβολή των οφειλόμενων ποσών των επισκέψεων ήτοι το 10% που δεν έχει καταβληθεί ακόμα για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 άλλως επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας".