Μέσω ...εκπτώσεων στοχεύει το υπουργείο Υγείας να μειώσει το νοσοκομειακό clawback στα φάρμακα, τουλάχιστον μέχρι την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του rebate και την οριστικοποίηση των αλλαγών στη φαρμακευτική νομοθεσία, που αναμένεται από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Για την είσπραξη του clawback του Α΄ εξαμήνου του 2016, συμφωνήθηκαν εκπτώσεις ύψους 21,418 εκ. ευρώ συνολικά στις 7 ΥΠΕ μειώνοντας το τελικό ποσό σε 99,122 εκ. ευρώ, από 120,541 εκ. ευρώ που αρχικά είχε εκτιμηθεί, επί συνολικών πωλήσεων στα νοσοκομεία ύψους 365.541.113,97 ευρώ, μετά τις νομοθετημένες εκπτώσεις και τα rebate.

Σύμφωνα με στοιχεία της γενικής διεύθυνσης οικονομικών του υπουργείου Υγείας, στην 1η ΥΠΕ η έκπτωση που συμφωνήθηκε φτάνει τα 6,47 εκ. ευρώ, μειώνοντας το clawback σε 38,695 εκ. ευρώ, από 45,167 εκ. ευρώ, στη 2η ΥΠΕ η έκπτωση είναι 2,5 εκ. ευρώ και ρίχνει το clawback από 16,699 εκ. ευρώ σε 14,132 εκ. ευρώ, στην 3η ΥΠΕ η έκπτωση είναι 1,577 εκ. ευρώ, και το τελικό clawback 4,8 εκ. ευρώ, στην 4η ΥΠΕ η έκπτωση 3,4 εκ. ευρώ ρίχνει το clawback στα 15,249 εκ. ευρώ, στην 5η ΥΠΕ έκπτωση 2,084 εκ. ευρώ περιορίζει το clawback σε 6,9 εκ. ευρώ, στην 6η ΥΠΕ έκπτωση 3,4 εκ. ευρώ ρίχνει το clawback στα 12,282 εκ ευρώ, και στην 7η ΥΠΕ  η έκπτωση 1,8 εκ. ευρώ, μειώνει το clawback στα 6,972 εκ. ευρώ.

Στοιχεία του υπουργείου Υγείας, διαπιστώνουν ότι ενώ τα έτη 2012 - 2015 η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έβαινε μειούμενη, πέρυσι παρατηρήθηκε ανοδική πορεία σε σύγκριση με το σύνολο των δαπανών.

Συγκεκριμένα, από τα 739,87 εκ. ευρώ νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης το 2012, το ποσό περιορίσθηκε στα 614,7 εκ. ευρώ το 2013 και στα 519,15 εκ. ευρώ το 2014, αντιπροσωπεύοντας το 36%, 34% και 32% της συνολικής νοσοκομειακής δαπάνης.

Το 2015, η πτώση συνεχίστηκε για να διαμορφωθεί η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία στα 479,612 εκ. ευρώ, ενώ το 2016 εκτιμάται ότι έκλεισε στα 674,221 εκ. ευρώ, απορροφώντας το 38% των δαπανών των νοσοκομείων που υπολογίζονται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Με δεδομένα τα παραπάνω το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι δεν πρόκειται το νοσοκομειακό clawback να ξεπεράσει τα 80-100 εκ. ευρώ, παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας η οποία ζητά συνάντηση με τον υπουργό προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα θέματα των επιστροφών, αλλά και της αναμενόμενης αναμόρφωσης στη φαρμακευτική νομοθεσία.