Την ενσωμάτωση της μνημονιακής επιταγής για μείωση του clawback στο φάρμακο πάνω από 30% το 2017, αποτυπώνει ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Δεκεμβρίου μετά και τη σχετική εισήγηση του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του οργανισμού, το συνολικό clawback που θα κληθούν να επιστρέψουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για το 2017 διαμορφώνεται στα 801 εκατ. ευρώ ενώ για τις φαρμακευτικές διαμορφώνεται στα 159 εκατ. ευρώ, όταν το 2016 τα αντίστοιχα ποσά 530 εκατ. ευρώ και 483 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποίηση του πρώτου προϋπολογισμού για το 2017, προβλέπεται ότι τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ θα διαμορφωθούν στα 6,3 δις. ευρώ έναντι συνολικών εσόδων μετά και την 13η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2016 στα 7,76 δις. ευρώ. Η διαφορά στα έσοδα προκύπτει αφενός από τη μείωση κατά 680 εκατ. ευρώ των εκτάκτων εσόδων που είχε ο οργανισμός πέρυσι και στα οποία περιλαμβάνονται τα rebate και clawback των παρόχων υγείας, αφετέρου από τη μείωση των εισφορών ειδικά των συνταξιούχων κατά περίπου 210 εκατ. ευρώ.  Επίσης πέρυσι λήφθηκε έκτακτη επιχορήγηση 674,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

Αξίζει να δούμε πιο συγκεκριμένα τι προβλέπει για φέτος ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για κάθε κατηγορία συμβεβλημένων παρόχων, όσον αφορά τις επιβαρύνσεις σε rebate και clawback. Για τις φαρμακευτικές εταιρείες, το clawback 441 εκατ. ευρώ που αφορούσε επιστροφές εξωνοσοκομειακών σκευασμάτων το 2016 μειώνεται στα 132 εκατ. ευρώ ήτοι κατά 70%, ενώ το clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για τις ιδιωτικές κλινικές μειώνεται επίσης στα 27 εκατ. ευρώ έναντι 42,4 εκατ. ευρώ το 2016. Την ίδια στιγμή διαπιστώνεται επίσης μείωση του rebate φαρμάκων στα 88 εκατ. ευρώ έναντι 303 εκατ. ευρώ
Συνολικά λοιπόν οι φαρμακευτικές εταιρείες φαίνεται ότι για το 2017 θα επιβαρυνθούν μόλις κατά 246 εκατ. ευρώ έναντι 786 εκατ. ευρώ πέρυσι! Φυσικά η μείωση αυτή με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, δεν μπορεί να εξηγηθεί από πού θα προέλθει, αφού συνολικά για φάρμακα ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ προβλέπει κάτι λίγο παραπάνω από 2 δις. ευρώ  δηλ. 1,945 δις. ευρώ για εξωνοσοκομειακά και περίπου 60 εκατ. ευρώ για τις νοσοκομειακά ιδιωτικών κλινικών. 

Επίσης, η μείωση του clawback κατά 324 εκατ. ευρώ μόνο από τα φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, εξασφαλίζει και την ανταπόκριση της χώρας στην απαίτηση των δανειστών για μείωση του συνολικού clawback που εκτιμάται ότι θα πληρώσουν για το 2017 οι φαρμακευτικές. Ειδικότερα, οι φαρμακευτικές εταιρείες με βάση τους υπολογισμούς τους καλούνται για το 2016 να καταβάλουν clawback της τάξης των 710 εκατ. ευρώ  για εξωνοσοκομεικά και νοσοκομειακά φάρμακα. Η απαίτηση των δανειστών για το 2017 ήταν μείωση του ποσού αυτού κατά 30% δηλαδή κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ. Ήδη όπως είδαμε το ποσό αυτό έστω λογιστικά έχει καλυφθεί για το 2017 από τον ΕΟΠΥΥ. Από κει και πέρα μένει να φανεί πως θα γίνει αυτό και σίγουρα χωρίς  την αύξηση του rebate αφού κι αυτό είναι μειωμένο για το 2017 στο 1/3 αυτού που καταβλήθηκε το 2016

Πάροχοι Υγείας     
Κι αν οι αναφορές για το φάρμακο στα χαρτιά του ΕΟΠΥΥ δείχνουν κάπως θετικές, για τις κλινικές, τα διαγνωστικά και τους φυσικοθεραπευτές δεν θα λέγαμε ότι ισχύει το ίδιο. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες παρόχων, rebate δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ καθώς αυτό υπολογίζεται πλέον αυτόματα με τις υποβολές. Από κει και πέρα, για φέτος τα διαγνωστικά θα πρέπει να καταβάλλουν clawback 290,2 εκατ. ευρώ έναντι  280 εκατ. ευρώ το 2016. Οι ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης 471,22 εκατ. ευρώ έναντι 229,4 εκατ. ευρώ. Τέλος οι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να καταβάλλουν ως clawback 39,9 εκατ. ευρώ έναντι 28 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εξόδων, ο ΕΟΠΥΥ για φέτος έχει συμπεριλάβει στο σχετικό πίνακα, δαπάνες 235 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές κλινικές όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 271 εκατ. ευρώ. Όμως έχει επίσης συμπεριλάβει για τις ιδιωτικές κλινικές και επιπλέον δαπάνη 326 εκατ. ευρώ για νοσήλια της προηγούμενης χρονιάς η οποία είναι αυξημένη κατά σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Αυτή η διαφορά των 200 εκατ. ευρώ δικαιολογεί και το αυξημένο clawback με το οποίο φαίνεται να επιβαρύνονται οι ιδιωτικές κλινικές. 
Για τα διαγνωστικά η πρόβλεψη είναι 328 εκατ. ευρώ για το 2017 έναντι 310 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ κι εδώ υπάρχει καταγεγραμμένη επιπλέον δαπάνη 298 εκατ. ευρώ για εξετάσεις της προηγούμενης χρονιάς.