Νέα σύνθεση αποκτά πλέον η συντονιστική επιτροπή για την αντιμετώπιση της ελονοσίας και την εφαρμογή του σχετικού σχεδίου δράσης "Μερόπη", με τη συμμετοχή πλέον όλων των γενικών γραμματέων των συναρμόδιων υπουργείων, τους προέδρους του ΕΚΕΠΥ και ΚΕΕΛΠΝΟ και τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές, υπό το συντονισμό του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, η επιτροπή στο εξής θα αποτελείται από τους:
α. Μπασκόζο Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ως συντονιστή της Επιτροπής. 
β. Γιαννόπουλο Γεώργιο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. 
γ. Κασίμη Χαράλαμπο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
δ. Μπαριτάκη Χριστίνα, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας , αρμόδια για θέματα περιβάλλοντος. 
στ. Πουλάκη Κωνσταντίνο-Νικόλαο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
ζ. Ροζενμπεργκ Θεόφιλο, Πρόεδρο ΚΕ.Ε.ΛΠ.ΝΟ.
η. Παπαευσταθίου Νίκο, Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) 
θ. Τον Αρμόδιο Περιφερειάρχη (ανάλογα με την περίπτωση). 
ι. Τον Αρμόδιο Δήμαρχο (ανάλογα με την περίπτωση). 
ια. Διαμαντόπουλο Βασίλειο, Ιατρό Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με βαθμό Δ/ντη, Προϊστάμενο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου.