Άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας στα νοσοκομεία ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ - Παίδων Πεντέλης», πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον γενικό συντονισμό του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, κ. Νικολάου Π. Παπαευσταθίου και την παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου κ. Βασιλείου Καπέλιου. 

Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή των επιχειρησιακών σχεδίων σε περίπτωση σεισμού «Σώστρατος» και εκτάκτων αναγκών «Περσέας», ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαθέσιμων μέσων και πόρων, καθώς επίσης και η εξάσκηση του προσωπικού, διασφαλίζοντας έτσι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργασίας και ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Πραγματοποιήθηκε μερική εκκένωση των Νοσοκομείων χωρίς να διαταραχθεί ή εύρυθμη λειτουργία τους καθώς επίσης και αντιμετώπιση ασθενών που είχαν εκτεθεί σε μολυσματικούς και χημικούς παράγοντες.

Στην άσκηση εκτός του ιατρονοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των Νοσοκομείων, συμμετείχαν επίσης με μεγάλο αριθμό προσωπικού η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ με το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών, καθώς και στελέχη του ΟΑΣΠ.