Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο ΕΟΦ τις τιμές 149 νέων φαρμάκων που έχουν ζητήσει τιμή για να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά.

Οι προτάσεις του τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ για το προτεινόμενο νέο δελτίο τιμών αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, οι φαρμακευτικές εταιρίες θα έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν τις ενστάσεις τους για τις προτεινόμενες τιμές, με αλφαβητική σειρά. Στη διαδικασία δια ζώσης διαβούλευσης, οι φαρμακευτικές θα μπορέσουν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός στην παρούσα τιμολόγηση εφήρμοσε, όπως πάντα, την υφιστάμενη νομοθεσία. Προβλήματα που πιθανώς θα επισημανθούν θα συζητηθούν αναλυτικά κατά τη διαβούλευση  με τους ΚΑΚ και θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΟΦ προκειμένου να εισηγηθεί ανάλογα στο Υπουργείο Υγείας, βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων σας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου. 

Δείτε εδώ την πρόταση του ΕΟΦ για τις νέες τιμές.