Στην τελική ευθεία πριν την εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων στη λιανική πώληση, οι φαρμακευτικές εταιρίες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις διορθώσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο Δελτίο Τιμών της γενικής ανακοστολόγησης προβλέπει την εφαρμογή των νέων τιμών στον τελευταίο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα φαρμακεία, από την ερχόμενη Πέμπτη 16-2-2017. Στο μεταξύ όμως τα λάθη τα οποία διαπιστώθηκαν, έχουν ήδη συζητηθεί από την Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων και έχουν σταλεί στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό για υπογραφή. Η καθυστέρηση τόσο της έκδοσης του Διορθωτικού Δελτίου Τιμών, όσο και της Θετικής Λίστας, προκαλεί ανησυχία στις φαρμακευτικές καθώς και οι δύο κατάλογοι συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία, η οποία απαραίτητα προηγείται. 

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου και η Διευθύντρια Επιστημονικών & Κυβερνητικών Υποθέσεων κ. Ζέφη Βοστιτσάνου σε επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας επισημαίνουν ότι "τόσο οι εργασίες της Επιτροπής Τιμολόγησης για τη διαμόρφωση του Διορθωτικού Δελτίου Τιμών, όσο και η διαδικασία κατάρτισης της νέας Θετικής Λίστας που περιλαμβάνει νέα γενόσημα και πρωτότυπα προϊόντα, έχουν ολοκληρωθεί προ πολλού". 

Δεδομένου ότι οι νέες τιμές έχουν ισχύσει ήδη και τεθεί σε εφαρμογή για τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 27-12-2016 και για τις φαρμακοποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 27-1- 2017, η οποιαδήποτε απόκλιση, π.χ. με την έννοια της παράτασης ισχύος του νέου διορθωτικού δελτίου τιμών, για μετά την 16-2-2017 για τα φαρμακεία, προκαλεί επιβάρυνση για το Δημόσιο και είναι δυνατόν να εγείρει και νομικά θέματα, όπως θέματα διακριτικής μεταχείρισης. 

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η παράταση της εφαρμογής στα φαρμακεία θα προκαλέσει έμμεσα την αύξηση του ποσοστού κέρδους ή του πάγιου ποσού κέρδους των φαρμακοποιών, κατά παράβαση του άρθρου 40 του Ν. 3918/2011, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4052/2012. 
Καταλήγοντας, οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ σημειώνουν: "Είμαστε πεπεισμένοι, ότι και εσείς συμμερίζεστε αυτούς τους προβληματισμούς και έχετε ήδη μεριμνήσει ,έτσι ώστε να τηρηθεί το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία χρονοδιάγραμμα (16-2-2017), δεδομένου ότι οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση βάλλει ευθέως κατά της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης".