Νέος διευθύνων σύμβουλος του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών «Υγεία» ΑΕ. ανέλαβε ο μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής κ. Ανδρέας Καρταπάνης.

Με την ανασυγκρότηση σε σώμα, το νέο ΔΣ του «Υγεία» έχει ως εξής:

Αρετή Σουβατζόγλου (Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος), Ανδρέας Βγενόπουλος (Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Πολίτης (Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος), Ανδρέας Καρταπάνης (Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος), Αναστάσιος Κυπριανίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Σπυρίδων Καλακώνας (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Χρήστος Μαρουδής (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Ανδρέου (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Ζαχαρόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Ευάγγελος Δεδούλης (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Ευστρατιάδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), Μελέτιος Μουστάκας (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Αλέξανδρος Εδιπίδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).