Με «μελανά» οικονομικά στοιχεία καταγράφεται το 2015 για τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά, καθώς τα πρώτα ενδεικτικά νούμερα για την πορεία των επιχειρήσεων φέτος, κάθε άλλο παρά αισιόδοξα είναι. Το  πρόβλημα της  ρευστότητας εμφανίζεται πιο έντονο από ποτέ, καθώς από τη μια μεριά υπάρχουν υψηλά ανεξόφλητα χρέη του Δημοσίου προς αυτές, από την άλλη τα δάνειά τους βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ. 
Όπως διαπιστώνεται από τα οικονομικά μεγέθη τα οποία δημοσιοποίησαν πρόσφατα οι 4 μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου ιδιωτικής υγείας για το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς και οι οποίοι είναι εισηγμένοι στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών κινείται πτωτικά, τα λειτουργικά κέρδη είναι χαμηλά, οι ζημιές διογκώνονται , αλλά το χειρότερο είναι ότι εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλό δανεισμό που δύσκολα εξυπηρετείται ενώ τα ταμεία τους βρίσκονται σε οριακό σημείο.  Τα στοιχεία των 4 ομίλων είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του κλάδου καθώς κατέχουν μερίδιο της τάξης του 40-42%

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, ο τζίρος των 4 ομίλων, Ιατρικό Αθηνών, Euromedica, Υγεία και Ιασώ, μετά τη βελτίωση του 2014, φέτος κινείται πτωτικά με ρυθμό της τάξης του 7% , φτάνοντας στα 341 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα, επιβαρυμένα κυρίως από τα αποτελέσματα της  Euromedica, σημείωσαν υποχώρηση στα 26 εκατ. ευρώ ήτοι πτώση 42%. Την ίδια στιγμή το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιές περί τα 18 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών της τάξης των 8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. 
Η μη «παραγωγή» κερδών, που προκαλείται από τη  μείωση των τιμών που επέβαλε η κρίση αλλά και από τις απώλειες εξαιτίας της εφαρμογής των  rebate και clawback, δεν επιτρέπει την ενίσχυση των ταμείων των εταιρειών, δυσκολεύοντας την εξυπηρέτηση του δανεισμού τους. Οι εταιρείες βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες προκειμένου να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα δάνειά που φέτος αυξήθηκαν στα 816 εκατ. ευρώ και  τα οποία σύμφωνα με τις δηλώσεις και τους ελέγχους των διοικήσεων λήγουν μέσα σε ένα 12μηνο! Βεβαία μπορεί το συνολικό ποσό των δανείων να αποδίδεται κατά 45% στη Euromedica, και οι άλλοι τρεις όμιλοι πρέπει να διαχειριστούν ένα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος για δάνεια που ξεπερνούν τα 120 εκατ. ευρώ για κάθε έναν ξεχωριστά. 
Με βάση την πορεία των 4 ομίλων, εκτιμάται ότι το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του κλάδου ιδιωτικής υγείας θα ξεπεράσει το 2015 κατά πολύ τα 2 δισ. ευρώ 

Πέρα από τα προαναφερθέντα θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε και δυο ακόμη σημαντικά στοιχεία. Το ένα αφορά τα περιορισμένα διαθέσιμα κεφάλαια των 4 ομίλων που φτάνουν τα μόλις 27 εκατ. ευρώ και το άλλο είναι οι απαιτήσεις από πελάτες τους και δη τον ΕΟΠΥΥ. Οι απαιτήσεις αυτές φτάνουν στα 350 εκατ. ευρώ δηλαδή είναι υψηλότερες από το συνολικό τζίρο του εξαμήνου! Και μάλιστα σ αυτές έχουν παραγραφεί απαιτήσεις από το 2014 και 2013 , με απόφαση του πρώην υπουργού τις εκμηδένισε σε συνέχεια της εφαρμογής των δυο μέτρων (rebate και clawback
Σύμφωνα δε με τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, το α εξάμηνο του 2015 οι εταιρείες επιβαρύνθηκαν με  rebate και clawback της τάξης των 41 εκατ. ευρώ, λίγο υψηλότερο έναντι του περσινού. Όμως τα στοιχεία ακόμη δεν έχουν παγιωθεί για το φωτεινό, ενώ να σημειώσουμε πως για τις χρονιές 2013-2014 οι συνολικές απώλειες από την εφαρμογή των μέτρων φτάνουν τα 235 εκατ. ευρώ .
 

Μνημόνιο
Επισημαίνεται πως στο πλαίσιο τήρησης των προϋποθέσεων που έθεσε στις 12/7/2015 η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ώστε να εξεταστεί το αίτημα της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), το ελληνικό κοινοβούλιο στις 14/8/2015 ενέκρινε τα συμφωνημένα προαπαιτούμενα βάσει των οποίων προβλέπεται η συνέχιση εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων για clawback και rebate και για τα έτη 2016-2018.

Σημειώνεται ότι κατά των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων οι ιδιώτες πάροχοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ), υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συμψηφισμό και ματαίωση της είσπραξης των οφειλομένων ποσών ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το μέρος που υπερβαίνει το μηνιαίο πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ.
Επίσης οι εταιρείες αναφέρουν πως κατά το 2014  και ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την εκκαθάριση των υποβολών για τα έτη 2012 και 2013, που έχει θεσμοθετηθεί ως προαπαιτούμενο για την οριστικοποίηση του clawback, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στον συμψηφισμό υποχρεώσεων του από τα εν λόγω έτη αποστέλλοντας στο σύνολο των παρόχων τις Ετήσιες Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντων Φόρων. Σημειώνεται ότι ο συμψηφισμός διενεργήθηκε χωρίς προγενέστερα να έχει ζητηθεί από τους παρόχους η έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων και να έχει κοινοποιηθεί η απαραίτητη πρόταση συμψηφισμού. 
Υπενθυμίζεται ότι οι κλινικές του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), επέδωσαν στον ΕΟΠΥΥ την 13/3/2015 εξώδικη διαμαρτυρία για το εν λόγω θέμα ζητώντας τον σεβασμό των εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων και την άμεση απόσυρση των σχετικών φορολογικών βεβαιώσεων.