Η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων στο 60% του όγκου της συνταγογράφησης ως τον ερχόμενο Ιούνιο, αλλά και η μείωση του clawback κατά 30% το 2017 σε σχέση με το 2016, αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τον τομέα υγείας, σε ότι αφορά τις απαιτήσεις των στελεχών των Θεσμών, που φτάνουν σήμερα στην Αθήνα.

Ως το τέλος της χρονιάς, ο στόχος είναι η συνταγογράφηση με δραστική ουσία να έχει φέρει τη χρήση των γενοσήμων στο 75% των φαρμάκων που καταναλώνονται στα νοσοκομεία, ενώ ως τον Μάρτιο, η πρόβλεψη θέλει τα γενόσημα να έχουν φθάσει το 40% του όγκου της συνταγογράφησης για τους εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. (Σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ).

Η διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά, αναμένεται να ενισχυθεί και με την ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και με την ανά δίμηνο παρακολούθηση της πορείας τους, σε συνδυασμό όμως με τις ανά εξάμηνο ανατιμολογήσεις που στοχεύουν στη συνεχή μείωση των τιμών στο σύνολο των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ταυτόχρονα, οι δανειστές εμφανίζονται διατεθειμένοι να παράσχουν την τεχνική στήριξη που χρειάζεται, καθώς στο σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας είναι η ανάπτυξη ενός οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA) ως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, προκειμένου να βρεθεί λύση για την παρουσία των καινούριων θεραπευτικών σχημάτων και την χορήγησή τους στους ασθενείς.

Με το δεδομένο αυτό, θα τεθούν στην κρίση των δανειστών τα επικείμενα μέτρα για την είσοδο των νέων φαρμάκων στη θετική λίστα συνταγογράφησης, καθώς στόχος της Τρόικας - όπως αποτυπώνεται στο συμπληρωματικό μνημόνιο - είναι η ορθή χρήση των φαρμάκων αυτών και η χορήγησή τους στους ενδεδειγμένους ασθενείς.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί και ο σχεδιασμός του υπουργείου για τις διαπραγματεύσεις του κράτους με τη φαρμακοβιομηχανία στο πλαίσιο εισαγωγής συμφωνιών όγκου - τιμής, επιμερισμού κινδύνου και manage entry agreements, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα μέρη της αγοράς και να επιτευχθεί ικανοποίηση των αναγκών όλων των πλευρών.

Ήδη η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με τον ΕΟΠΥΥ έχει ξεκινήσει και πάλι τις συνομιλίες της με τις φαρμακευτικές με στόχο την επίτευξη συμφωνίας χαμηλότερων τιμών για τις θεραπείες της Ηπατίτιδας C, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών αυτών, αναμένεται η συνέχιση των διαπραγματεύσεων με άλλες θεραπείες υψηλού κόστους.

Ένα άλλο κεφάλαιο που θα συζητηθεί είναι η είσπραξη του clawback, μετά την επέκτασή του στο σύνολο της αγοράς υγείας, συμπεριλαμβανομένων πλέον όλων των παρόχων του ΕΟΠΥΥ, καθώς επίσης και το νέο σύστημα που εισάγεται με τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους, με το οποίο καταργήθηκαν οι προεγκρίσεις των ελεγκτών του Οργανισμού.

Σημειώνουμε ότι βάσει σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, έχει αποφασιστεί η τμηματική είσπραξη του clawback των προηγουμένων ετών από τους παρόχους υγείας, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικοί κλυδωνισμοί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας που θα έθεταν σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Στο πλαίσιο της τήρησης των δημοσιονομικών στόχων, σημαντικό παράγοντα αποτελούν και τα οικονομικά των νοσοκομείων, όμως η εισαγωγή των DRG's αφήνεται για τον Δεκέμβριο του 2017, με πλήρη ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2018. Μέχρι τότε, ο στόχος είναι η διεξαγωγή ετήσιων οικονομικών ελέγχων.

Στα οικονομικά των νοσοκομείων, εντάσσεται και το ζήτημα της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού από το σύστημα υγείας, για το οποίο θα υπάρξει αξιολόγηση, δεδομένης της πρόσβασης πλέον στο σύστημα υγείας του συνόλου του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ανασφαλίστων, αλλά και των προσφύγων και μεταναστών.