Περιορισμούς και στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα ώστε να αποφευχθεί η πλεονάζουσα ζήτηση υπηρεσιών από το ΕΚΑΒ και να παρέχονται τελικά μόνο οι υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονταιμ ζητούν οι Θεσμοί στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας μας.

Το θέμα, απασχολεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς έρχεται δεύτερο σε σειρά, μετά την επέκταση της χρήσης των γενοσήμων στο 60% της αγοράς, που αναμένεται να συζητηθεί σήμερα με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας στο ραντεβού τους με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθ. Σωτ. Μπερσίμη, μαζί με τα υπόλοιπα θέματα του φαρμάκου, όπως η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, η μείωση του clawback κατά 30% κλπ. (Σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ).

Για τον περιορισμό της χρήσης των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, το υπουργείο Υγείας κάνει χρήση της Πρωτοβουλίας για Ενίσχυση της Ικανότητας Καθολικής Κάλυψης (SCUC), μιας πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας συμφωνίας επιχορήγησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΟΥ Ευρώπης. Γενικός στόχος της, είναι να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ισότητας στην υγεία στην Ελλάδα, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων στην κρίση κοινωνικών ομάδων, βοηθώντας τις ελληνικές αρχές να κινηθούν προς την καθολική κάλυψη και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας.

Στην κατεύθυνση αυτή, κλιμάκιο του Π.Ο.Υ. ήρθε πρόσφατα στη χώρα μας και επισκέφθηκε το ΕΚΑΒ, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Ιπποκρατείου νοσοκομείου και του νοσοκομείου Χαλκίδας, ενώ οργανώθηκε και workshop για την ανάπτυξη καλών πρακτικών, όπως εφαρμόζονται στην Ιταλία και την Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν οι προτεραιότητες για την αναδιοργάνωση του συστήματος επείγουσας ιατρικής, μεσοπρόθεσμα, στο πλαίσιο της επικείμενης μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, τονίσθηκε πως η ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τη διαχείριση και αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιβάρυνσης από τις χρόνιες ασθένειες. Με τον τρόπο αυτό, η πρωτοβάθμια φροντίδα αποτρέπει την ανάγκη για υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών. Επιπλέον, ενισχυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να θεραπεύσει ένα σημαντικό μέρος των οξέων περιστατικών που διαφορετικά υπάγονται στην επείγουσα ιατρική.

Χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα που προηγείται στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων και προλαμβάνει οξέα περιστατικά, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών δεν λειτουργούν με ασφάλεια, υφίστανται άσκοπη συμφόρηση και γίνονται εισαγωγές ασθενών χωρίς λόγο.

Οι παράγοντες του ΠΟΥ επισήμαναν πως για ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα απαιτείται ένα δίκτυο παρόχων υγείας και εγκαταστάσεις εξοπλισμένες, υποστηριζόμενες, με κίνητρα και εκπαίδευση για να διαχειριστούν την χρονιότητα, την πολυφαρμακία και τη συννοσηρότητα. Μόνον έτσι όμως, μπορεί τελικά να γίνει αποτελεσματική διαχείριση της τρέχουσας συμφόρησης των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής στην Ελλάδα και σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ.

Και όταν δεν μπορεί να προληφθεί η οξεία φροντίδα, η ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να σταθεροποιήσει αποτελεσματικά τους χρόνιους ασθενείς, να παρέχει συμβουλές συμπεριφοράς, να εκτελέσει βασικές διαγνωστικές εξετάσεις και μικροεπεμβάσεις, να παρέχει παρηγορητική αγωγή και να χειρίζεται μικροτραυματισμούς. 

Επιπλέον, δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας, εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, συστεγαζόμενα με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και νοσοκομεία, μπορούν να παρέχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη για τη θεραπεία οξέων περιστατικών τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΠΟΥ, ολοκληρωμένα δίκτυα νοσοκομείου που επικεντρώνονται σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν χαμηλής πολυπλοκότητας περιστατικά, σε μικρά και μεσαία νοσοκομεία μπορούν επίσης να βοηθήσουν να μειωθεί η πίεση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Η υποστήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους στην διαδρομή τους σε αυτές τις υπηρεσίες υγείας, αποτελεί βασικό συστατικό υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με επίκεντρο τον άνθρωπο.