Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η δημόσια Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, όσο και ο κλάδος των γιατρών του ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ, μετά από την απόλυση 2500 γιατρών προ 3ετίας (Ν.4238/14).

Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε η έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ Αττικής που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας:  

  • Να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και να δοθεί η δυνατότητα επανόδου των απολυμένων συναδέλφων μας. 
  • Να αποσύρει από το υπό ψήφιση Ν/Σ τη διάταξη βββ) της παραγράφου 3, του άρθρου 26 που απαιτεί την παραίτηση των γιατρών από τις νόμιμες δικαστικές διεκδικήσεις.
  • Να συστήσει προσωποπαγείς θέσεις για όσους εργάζονται  με δικαστικές αποφάσεις μέχρι την αποχώρηση τους από την υπηρεσία.
  • Να αποσύρει την απαράδεκτη τροπολογία, η οποία ορίζει σε 4% επί του εισοδήματος την εισφορά για το εφάπαξ (πρόνοια), καθώς και την διάταξη για τις αποσπάσεις προσωπικού χωρίς την συγκατάθεση τους.
  • Επισημαίνει ότι η επιμήκυνση του ωραρίου στις Μονάδες Υγείας ενώ δεν προσφέρει στην ουσιαστική βελτίωση της προσφερόμενης περίθαλψης, δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία τους. Αντίθετα ο Σύλλογος επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί και ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας την ποιοτική αναβάθμιση των Μονάδων για ασφαλή 24ωρη λειτουργία και εφημέρευση.
  • Απαιτεί την πλήρη εξομοίωση των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αυτούς του ΕΣΥ σε ότι αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές απολαβές. Επίσης, την εξομοίωση των συναδέλφων που εργάζονται με την απαράδεκτη «επικουρική» σχέση εργασίας με τους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
  • Τέλος, ζητά τη  διενέργεια ελέγχου για την καταλήστευση των πόρων του ΤΣΑΥ.  

Στη Συνέλευση χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ κ. Ευρ. Μπιλιράκης  δηλώνοντας ότι στέκεται αλληλέγγυος με τον αγώνα των γιατρών του ΠΕΔΥ για τη διάσωση και βελτίωση της ΠΦΥ. Επίσης, διαβάστηκε μήνυμα του Αντιπροέδρου της ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ και Προέδρου του ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης κ. Σ. Παρασκευόπουλου. Οι Νομικοί Σύμβουλοι του Σωματείου, διευκρίνισαν τα νομικά θέματα.