Μητρώο Νεοπλασιών χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών επιχειρείται να θεσμοθετηθεί με το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής, παρατηρεί η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ).

Σε υπόμνημα που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Γρηγ. Σαραφιανός κατά την ακρόαση των φορέων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, επισημαίνεται πως πρέπει να διευκρινιστεί στο σχετικό άρθρο, ποιούς ασθενείς αφορά η καταγραφή, σε ποιό στάδιο της νόσου. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που τίθενται είναι αν αφορά ασθενείς που γίνεται διάγνωση για πρώτη φορά από ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας ή τους ασθενείς που αρχίζουν Χημειοθεραπείες ή άλλες μορφές θεραπείες στα τμήματα Παθολογικής Ογκολογίας. 

Η ΠΕΙΚ ζητά να ληφθεί ειδική πρόνοια για τα προσωπικά δεδομένα διότι είναι ευαίσθητα, ενώ παράλληλα επισημαίνει πως οι ποινές που προβλέπεται για παράληψη τήρησης των υποχρεώσεων των κλινικών μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαχθείς. Έτσι, προτείνει διαβάθμιση των ποινών ξεκινώντας από χρηματικό πρόστιμο και ανάλογα με την επαναληψιμότητα των παραβάσεων να επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές, αντί της εξ΄ αρχής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και καταγγελίας της σύμβασης.

Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
Στις παρατηρήσεις της η ΠΕΙΚ επί του νομοσχεδίου, παρατηρεί επίσης αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) και των Ιδιωτικών Κλινικών, εξαιτίας της κατάταξης των πρώτων στην Πρωτοβάθμια και των δεύτερων στη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πρώτες του ΦΠΑ, ενώ οι δεύτερες να υποχρεώνονται να χρεώνουν τους ασθενείς με ΦΠΑ 24%.

Επισημαίνει επίσης ότι οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται και στις δύο κατηγορίες είναι οι ίδιες, όμως υπάρχει διαφορά στις προδιαγραφές εξοπλισμού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ υπάρχουν και διαφορετικές υποχρεώσεις. 

Με τα δεδομένα αυτά, η ΠΕΙΚ ζητά την ένταξη των ΜΗΝ στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, για την εξίσωση των προδιαγραφών και υποχρεώσεων και την άρση των διαφοροποιήσεων στον ανταγωνισμό.

Φαρμακεία
Η ΠΕΙΚ ζητά επίσης να δοθεί λύση σε πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων από μικρές κλινικές, δυναμικότητας κάτω των 60 κλινών, που μέχρι σήμερα δεν ήταν υποχρεωμένες να διατηρούν φαρμακείο εντός των εγκαταστάσεών τους. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι με τον πρόσφατο νόμο 4446/2016, δίνεται η δυνατότητα αγοράς φαρμάκων σε χονδρική τιμή. Όμως δεν διευκρινίσθηκαν που θα αποθηκεύονται τα φάρμακα, ποιος θα τα διαχειρίζεται, σε ποια τιμή θα αγοράζει η κλινική από τα εργοστάσια και πως θα χρεώνει τους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ. 

Προδιαγραφές λειτουργίας
Καταλήγοντας με το υπόμνημά της η ΠΕΙΚ ζητά ακόμη:

  • Οι Επιτροπές Ελέγχου των Κλινικών του άρθρου 4 του ΠΔ 247/1991(Α’ 93) να συμπληρωθούν με εκπρόσωπο των Θεσμικών φορέων των Ιδιωτικών Κλινικών 
  • Το γραμμάτιο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου από 17,61€ για κάθε ανεπτυγμένη κλίνη να μειωθεί στο ήμισυ, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. 
  • Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ.3, του ΠΔ 235/2000, ώστε στην Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας των Κλινικών να μην αναγράφεται ο αριθμός κλινών ανά ειδικότητα, αλλά μόνο ο αριθμός κλινών ΜΕΘ, ΜΕΝ (Νεογνών), Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και οι υπολειπόμενες κλίνες συνολικά για όλα τα τμήματα. Η υποχρέωση ελάχιστων κλινών ανά τμήμα δημιουργεί προβλήματα διότι οι ιατρικές ειδικότητες συνεχώς αυξάνονται, εντασσόμενες στον Παθολογικό ή στον Χειρουργικό τομέα (σήμερα είναι 32 και συνεχώς ο αριθμός θα μεγαλώνει).  Συνεπώς, για να γίνει εφικτή η ανάπτυξη και άλλων τμημάτων – νέων ειδικοτήτων, θα πρέπει οι κλίνες να αναφέρονται συνολικά. Ακόμη, με τον σημερινό τρόπο χαρακτηρισμού των κλινών δεν είναι εφικτή η ύπαρξη όλων των Θέσεων νοσηλείας σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες. 
  • Κατάργηση της απαίτησης  αναθεώρησης των σχεδίων από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου για κάθε απλή ανακατανομή κλινών και εισαγωγής ή κατάργησης ειδικοτήτων καθώς η απαίτηση αυτή θεωρείται γραφειοκρατική. Ζητείται να ισχύει μόνο σε περιπτώσεις επεμβάσεων στο κτίριο με κατεδαφίσεις ή μετατροπές. 
  • Δεδομένου ότι επιτρέπεται η μεταστέγαση κλινικών εντός των ορίων του δήμου ή των τριών όμορων δήμων που είναι εγκατεστημένες, ζητείται η δυνατότητα να επεκταθεί στα όρια της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η κλινική.