Η χρησιμότητα του ψηφιακού μάρκετινγκ χώρο της Υγείας, αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας,  καθώς οι πολίτες αναζητούν λύσεις στα προβλήματα υγείας τους, ολοένα και περισσότερο μέσω των διαδικτυακών ιστοσελίδων υγείας.

Συγκεκριμένα, το 81% των χρηστών του Ίντερνετ αναζητά στον κυβερνοχώρο πληροφορίες που αφορούν την υγεία τους. Η χώρα μας, μάλιστα, συγκαταλέγεται στις χώρες που εμφανίζουν την πιο ραγδαία αύξηση χρήσης των site υγείας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι όταν αναζητούν πληροφορίες υγείας σε ποσοστό 76% απευθύνεται στο γιατρό, 60% στο διαδίκτυο, 53,5% στο φαρμακοποιό.

Στην ερώτηση πόσο ικανοποιημένος είστε από την επάρκεια των πληροφοριών που αναζητήσατε 84,6% δήλωσε ικανοποιημένο από το γιατρό, 69,2% από το φαρμακοποιό και 54,4% από το διαδίκτυο.

Τέλος, στην ερώτηση πόσο εμπιστεύεστε τις πληροφορίες υγείας που αναζητήσατε 94,1% δήλωσε εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που αναζήτησε από το γιατρό, 81,4% από το φαρμακοποιό και 51,2% από το διαδίκτυο.

Η αυτοδιάγνωση μέσω διαδικτύου για ερμηνεία συμπτωμάτων επίσης αρχίζει και χρησιμοποιείται εκτεταμένα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα 61,6% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει κάνει αυτοδιάγνωση με βάση πληροφορίες που αναζήτησε στο διαδίκτυο.

Τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας έδειξαν πως οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί στο να δώσουν on line τις ιατρικές τους πληροφορίες και να αλληλοεπιδράσουν μέσω του υπολογιστή τους με γιατρούς, είναι πολύ πιο πιθανό στη συνέχεια να επισκεφθούν τον γιατρό ή να ζητήσουν τηλεφωνικά την γνώμη του.

Κι όσο «βαθύτερα» μπαίνει το Ίντερνετ στη ζωή μας, τόσο περισσότερο μεγαλώνει το ενδιαφέρον, η αναζήτηση και η ικανοποίηση από αυτή: σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας οι πηγές από τις οποίες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι επαγγελματίες υγείας (88,8%) και το διαδίκτυο (88,7%). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εμπιστεύεται τους επαγγελματίες υγείας στην παροχή πληροφοριών υγείας (95,6%), ενώ το διαδίκτυο το εμπιστεύεται το 85,5%. 

Δικαιολογημένα λοιπόν, στο πλαίσιο άλλης έρευνας, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν περισσότερες από 250 ιστοσελίδες, οι οποίες συντηρούνται και εμπλουτίζονται σε τακτική βάση από Έλληνες γιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων, με πολυπληθέστερη κοινότητα (50 παρουσίες) εκείνη των πλαστικών χειρουργών και δεύτερη (39 παρουσίες) εκείνη των γυναικολόγων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψηφιακά ενεργών γιατρών είναι πως σε ποσοστό 55% είναι κάτοχοι διδακτορικού, ενώ 4 στους 5 είναι κάτω των 55 ετών.

Ένα άλλο σημαντικό δεδομένο όσον αφορά τη σχέση των γιατρών με το Ίντερνετ είναι ότι ποσοστό 60% των ερωτηθέντων αξιοποιεί ιστοσελίδες/blogs/fora με στόχο την ενημέρωση για τις ιατρικές εξελίξεις και 48% για την άντληση στοιχείων με στόχο τη συγγραφή άρθρων σχετικών με την εργασία τους. 

Από την άλλη πλευρά, 2 στους 3 θεωρούν ότι η προσωπική επαφή χρήστη και γιατρού είναι σημαντική, απαντώντας έμμεσα στην τάση (ιδιαίτερα στις ΗΠΑ) για τηλεδιάγνωση και συμβουλές μέσω Διαδικτύου, κάτι που στην Ελλάδα απαγορεύει το καταστατικό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Οι πολίτες που εμπιστεύονται την εύρεση και αγορά ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας μέσω διαδικτύου αγγίζουν το 25%, ένα ποσοστό που δείχνει την άνοδο της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) και το πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των mobile εφαρμογών και του mobile health.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των γιατρών που συμμετείχαν στην έρευνα, 6 στους 10 γιατρούς επισκέπτονται πολύ συχνά εξειδικευμένα sites, blogs και forums για ενημέρωση τους για τις νεότερες ιατρικές εξελίξεις. Το 48% αναζητεί και διαβάζει blogs άλλων γιατρών με στόχο την άντληση στοιχείων για την συγγραφή άρθρων για θέματα υγείας, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με άλλους συναδέρφους -εσωτερικού και εξωτερικού- μέσω των κοινωνικών δικτύων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών φτάνει το 36%.

Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο θα διατηρηθεί. Όσον αφορά τις προβλέψεις (σχετική έρευνα του ΣΕΒ αναφέρεται στην περίοδο έως το 2020), καταλήγουν ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ο κλάδος να γνωρίζει αύξηση, ωθούμενος από τους δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες αλλά και την επιταχυνόμενη χρήση της τεχνολογίας. 

Ώθηση μπορεί να υπάρξει και από τον ιατρικό τουρισμό.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου ως πηγή ενημέρωσης, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αναγνωρίσουν την αυξανόμενη τάση χρήσης του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών υγείας και επαγγελματιών υγείας, η οποία ανοίγει νέες προοπτικές, τόσο για τους ίδιους, όσο και για την μεταφορά πληροφοριών για θέματα υγείας και θεραπείας.

Ο κ. Γιάννης Κάπος είναι εμπορικός διευθυντής της www.healthcaremarketing.gr