Η νέα μελέτη χαρακτηρίστηκε ορόσημο, καθώς αλλάζει εντελώς τους όρους του "παιχνιδιού" για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Παρά το ότι αυτοί οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με τις πιο πρόσφατες θεραπείες, εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ενός επιπρόσθετου καρδιακού επεισοδίου. 

Ειδικότερα φάνηκε ότι το evolocumab μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης σκληρών μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 20%. Οι κίνδυνοι εμφάνισης καρδιακής προσβολής, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και επαναγγείωσης στεφανιαίων παρουσίασαν ονομαστική μείωση κατά 27%, 21% και 22% αντίστοιχα

Οι ασθενείς, που συμμετείχαν στη μελέτη, είχαν ιστορικό καρδιακής προσβολής, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή συμπτωματικής περιφερικής αρτηριακής νόσου και αντιμετωπίζονταν με βελτιστοποιημένη θεραπεία στατίνης. Αναλυτικά αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine και συγχρόνως παρουσιάστηκαν στην 66η Ετήσια Επιστημονική Συνεδρίαση του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας.

«Καταδεικνύουμε, πλέον, για πρώτη φορά σε μία εξειδικευμένη μελέτη εκβάσεων ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης με αναστολή της PCSK9 οδηγεί σε κλινικά σημαντικό καρδιαγγειακό όφελος» δήλωσε ο Marc S. Sabatine, M.D., M.P.H., πρόεδρος του TIMI Study Group, διακεκριμένος καθηγητής καρδιαγγειακής ιατρικής στην έδρα Lewis Dexter, MD, στο Brigham and Women's Hospital και καθηγητής ιατρικής στο Harvard Medical School στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

«Τα οφέλη αυτά επιτεύχθηκαν με τη μείωση της LDL χοληστερόλης έως μία διάμεση τιμή 30 mg/dL, η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τους τρέχοντες στόχους, ενώ η τάξη μεγέθους της μείωσης του κινδύνου αυξανόταν, όσο περισσότερο οι ασθενείς συνέχιζαν τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την ανάγκη για μακροχρόνια, δραστική μείωση της LDL χοληστερόλης στους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο».

Ο Sean E. Harper, M.D., εκτελεστικός αντιπρόεδρος έρευνας και ανάπτυξης της Amgen, δήλωσε σχετικά: «Το απόλυτο όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο από εκείνο που παρατηρήσαμε στη δοκιμή εκβάσεων του evolocumab, καθώς το ποσοστό καρδιαγγειακών επεισοδίων στην κλινική πρακτική είναι περίπου 2-3 φορές υψηλότερο, από αυτό που συνήθως αναφέρεται σε μία ενδελεχώς ελεγχόμενη δοκιμή εκβάσεων».