Νεώτερες οδηγίες για την χορήγηση φαρμάκων σε έμμεσα ασφαλισμένους που δικαιούνται κι αυτοί τη μηδενική συμμετοχή που δικαιούται ο άμεσα ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ, δίνει η ΗΔΙΚΑ.

Σύμφωνα με την εφαρμογή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι ανασφάλιστοι δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Το ίδιο και τα έμμεσα - προστατευόμενα απ΄ αυτούς μέλη. Για τη συνταγογράφηση στα έμμεσα μέλη, οι γιατροί θα πρέπει να αναγράφουν στη συνταγή όχι μόνο τον ΑΜΚΑ του ασθενή, αλλά και τον ΑΜΚΑ του άμεσου μέλους, προκειμένου το έμμεσο μέλος να κληρονομεί το δικαίωμα μηδενικής συμμετοχής από τον άμεσα δικαιούχο.