Προς το τέλος Σεπτεμβρίου το υπουργείο Υγείας θα αποδώσει το σύνολο των εφημεριών των νοσοκομείων για το 3ο τρίμηνο του έτους, που φθάνουν στα 56,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 50,2 εκατ. ευρώ αφορούν τα Νοσοκομεία και τα 6 εκατ. ευρώ το ΠΕΔΥ. 

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα στη διοίκηση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών –Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Δημόπουλος, κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε στο υπουργείο.

Ο κ. Δημόπουλος ενημέρωσε τη διοίκηση της ΕΙΝΑΠ, ότι το Υπουργείο Υγείας διαπραγματεύεται  με το Υπουργείο Οικονομικών για την αύξηση των ορίων δαπανών που αφορά στον εφοδιασμό των νοσοκομείων και των φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά 300 εκατ. ευρώ. Αυτό θα εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία τους, καθώς επιτυγχάνεται ο απρόσκοπτος εφοδιασμός τους με υλικά και φάρμακα

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι για την πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων ,το Υπουργείο προχώρησε σήμερα στην υπογραφή σχετικής απόφασης χρηματοδότησης των  νοσοκομείων του ΕΣΥ κατά 90 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, θα δοθούν οι παρακάτω τακτικές επιχορηγήσεις στα νοσοκομεία των ΥΠΕ:  
1η ΥΠΕ : 33.156.000,00
2η ΥΠΕ: 12.467.000,00 
3η ΥΠΕ : 6.249.000,00
4η ΥΠΕ :11.389.000,00
5η ΥΠΕ : 6.768.000,00
6η ΥΠΕ: 13.339.000,00  
7Η ΥΠΕ : 6.632.000,00.