Εικόνα «νοικοκυρέματος» των οικονομικών των νοσοκομείων, παρουσιάζουν τα σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, όπως παρουσιάστηκαν πρόσφατα από το γενικό διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του υπουργείου, κ. Θεόδωρο Κομματά. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ πέρυσι δαπάνησαν 1.755 εκατ. ευρώ για αγορές φαρμάκων, υγειονομικού και ορθοπεδικού υλικού, αντιδραστηρίων, λοιπών υλικών καθώς και διάφορες υπηρεσίες, έναντι 1.557 εκατ. ευρώ το 2015. Η κατά 193 εκατ. ευρώ αύξηση του κόστους αγορών, αποδίδεται στα νοσοκομειακά φάρμακα, για τα οποία πέρυσι τα νοσοκομεία δαπάνησαν 661 εκατ. ευρώ έναντι 468 εκατ. ευρώ το 2015

Όσον αφορά στο φάρμακο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το 2016 για πρώτη φορά καταργήθηκε το γνωστό «στερείται» ήτοι η «συνδρομή» των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ στην εξασφάλιση φαρμάκων της κατηγορίας 1Α. Ο δε συνολικός προϋπολογισμός για τα νοσοκομειακά φάρμακα μόνο για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά και την τελευταία επιπλέον επιχορήγηση τους με 40 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ για φάρμακα), διαμορφώθηκε στα 510 εκατ. ευρώ. Έτσι συνολικά το clawback υπολογίζεται για το σύνολο του 2016 στα 151 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ήδη οι φαρμακευτικές έχουν λάβει σημειώματα για τα 99 εκατ. ευρώ που αφορούν στο clawback του πρώτου εξαμήνου.  
Θα πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ότι το 2012 η αξία των αγορών φαρμάκων ήταν της τάξης των 740 εκατ. ευρώ, όμως λόγω της σταδιακής μεταφοράς του κόστους προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, τα επόμενα χρόνια η συγκεκριμένη δαπάνη παρουσίασε μείωση. Πάντως και για το 2016, οι φαρμακευτικές εταιρείες κάνουν λόγο για αγορές μεγαλύτερου ύψους, οι οποίες όμως καλύφθηκαν από άλλους  λογαριασμούς του υπουργείου, εκτός των νοσοκομειακών. 

Από κει και πέρα στις άλλες κατηγορίες προμηθευτών του ΕΣΥ, και μετά από τις σχετικές αναμορφώσεις των στοιχείων που έχουν γίνει  στο «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Bi-Health) - Εισαγωγή Στοιχείων Μονάδων Υγείας» του Υπουργείου Υγείας, προκύπτουν τα εξής: 
-    Για υγειονομικό  υλικό δαπανήθηκαν 282 εκατ. ευρώ έναντι 272 εκατ. ευρώ το 2015. Η συγκεκριμένη δαπάνη σημειώνει σημαντική υποχώρηση έναντι του 2012 όταν είχε διαμορφωθεί στα 367 εκατ. ευρώ. 
-    Για τα ορθοπεδικά το 2016 δαπανήθηκαν 60 εκατ. ευρώ, όσα περίπου και το 2015 ενώ εδώ φαίνεται δραματική μείωση σε σχέση με το 2012 όταν το σχετικό κόστος ήταν υπερδιπλάσιο στα 163 εκατ. ευρώ.
-    Αντίθετα για αντιδραστήρια τόσο το 2015 όσο και το 2016 δαπανήθηκαν 135 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 62 εκατ. ευρώ την τριετία 2012-2014.
  Και το 2016 συνεχίστηκε η μείωση της δαπάνης για αναλώσιμα, η οποία διαμορφώθηκε στα 69 εκατ. ευρώ, έναντι 75 εκατ. ευρώ το 2015 και 110 εκατ. ευρώ το 2012.
-     Για λοιπές αγορές υλικών δαπανήθηκαν πέρυσι 69 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. ευρώ το 2015 και 90 εκατ. το 2012. 

Υποχρεώσεις
Το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, αποδεικνύεται και ένα καλό έτος σχετικά με τις αποπληρωμές υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα ενώ από το 2012 το ΕΣΥ στο τέλος κάθε έτους  παρουσίαζε συνήθως αυξημένες εκκρεμείς υποχρεώσεις  από αγορές, έναντι αυτών που είχε στην αρχή του έτους, το 2016 είναι η πρώτη χρονιά στην πενταετία που οι υποχρεώσεις στο τέλους του έτους είναι σημαντικά μειωμένες έναντι στην έναρξη του. 
Ειδικότερα, στην αρχή του 2016 τα νοσοκομεία του ΕΣΥ όφειλαν 1.203 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος του έτους οι υποχρεώσεις ήταν 720 εκατ. ευρώ. Βέβαια μείωση είχε σημειωθεί και το 2014 αλλά ήταν μόνο 100 εκατ. ευρώ.Επίσης όσον αφορά στο σύνολο των υποχρεώσεων το τέλος του 2016, από αυτές το 53% ήταν ληξιπρόθεσμες, ποσό που πιθανόν να έχει αυξηθεί σήμερα, καθώς έχει παρέλθει ένα ακόμη τρίμηνο από τότε και ίσως να μην έχουν γίνει εξοφλήσεις με ρυθμό που να έχει αποτρέψει τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων. 

Να επισημάνουμε ακόμη, ότι οι έκτακτες επιχορηγήσεις το 2016 λόγω της εκταμίευσης ποσών στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης της χώρας από του δανειστές της, τόνωσαν τις συνολικές πληρωμές των νοσοκομείων. Συνολικά τα νοσοκομεία πέρυσι δαπάνησαν για αγορές και εξοφλήσεις ληξιπρόθεσμων 2,24 δις. ευρώ ήτοι περίπου 1 δις. ευρώ επιπλέον έναντι του 2015. Η προηγούμενη επίσης καλή χρονιά πληρωμών ήταν το 2013 με 2,78 δις. ευρώ. 
Τέλος με βάση τα στοιχεία τα νοσοκομεία έκλεισαν το 2016 με ένα αρκετά υψηλό λογιστικό υπόλοιπο το οποίο διαμορφώθηκε στα 957 εκατ. ευρώ! Ποσό αρκετά αυξημένο έναντι των προηγούμενων ετών και δη του 2015 που ήταν στα 372 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μάλιστα υπερκαλύπτει και τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές που όπως αναφέραμε και προηγουμένως φτάνουν τα 720 εκατ. ευρώ.