Παροιμιώδης παραμένει η στάση πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους ιατρούς ειδικά στις μεγάλες αστικές περιοχές, οδηγώντας τους σε πλήρη αδυναμία εκπληρώσεως τόσο των οικογενειακών / επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, όσο και των πλασματικά διογκωμένων ασφαλιστικών οφειλών προς ΕΦΚΑ. 

Αυτό καταγγέλλει η ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ σημειώνοντας πως ενώ οι συμβεβλημένοι ιατροί παρέχουν κάθε μήνα ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους προς τους ασφαλισμένους πολίτες, οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ σε εκκρεμότητα είναι:

  • Επισκέψεις και πράξεις του ληξιπρόθεσμου Οκτωβρίου 2016 (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)
  • Επισκέψεις και πράξεις του ληξιπρόθεσμου Νοεμβρίου 2016
  • 10% των ληξιπρόθεσμων επισκέψεων των ετών 2012 - 2015 (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΠΑΔ και πρώην ταμείων. Εκφράζεται η έντονη αγωνία για το εάν θα αποδοθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν από το 2010-2011, εντός της νόμιμης προθεσμίας ( Ιούνιος 2017 ).

Καθημερινά καταγγέλλονται συμβάσεις ΕΟΠΥΥ από ιατρούς που βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία διαχείρισης του ασφυκτικού κλοιού χρεοκοπίας του ατομικού τους ιατρείου - εργαστηρίου, ιδιαίτερα στην επαρχία, όπου υπάρχει έλλειψη πολλών ειδικοτήτων.

Στη σχετική της ανακοίνωση η ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ επισημαίνει: "Απαιτούμε λοιπόν να πληρωθούμε με βάση τα νόμιμα και ανακοινωθέντα από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά ουδέποτε εφαρμοζόμενα χρονοδιαγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ενέργειες ο οποίες θα δυσαρεστήσουν το υπάρχον αφερέγγυο πολιτικό σύστημα.

Ο στραγγαλισμός του ιδιωτικού τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αντιβαίνει κάθε επιστημονική αρχή διαχείρισης πολιτικών δημόσιας υγείας και δημιουργεί αποδόμηση των πολύτιμων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους".