Φόβος, λύπη, θυμός και ανησυχία για το μέλλον αποτελούν τα κυρίαρχα συναισθήματα για χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα της κρίσης. Τα παιδιά ως η πιο ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, επηρεάζονται άμεσα από την αποστέρηση βασικών υλικών αγαθών όχι μόνο σε ότι αφορά τη σωματική, αλλά και τη συναισθηματική τους υγεία. 

Τον κίνδυνο για την ψυχική υγεία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες παιδιά ευπαθών κοινωνικοοικονομικά οικογενειών στην Ελλάδα επισημαίνει το Ινστιτούτο Prolepsis, μετά από έρευνα στα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ στην έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και πώς διακυβεύεται η υγεία και το μέλλον των παιδιών από τις καταστροφικές συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης. Το 23% των παιδιών που φοιτούν στα συγκεκριμένα σχολεία αισθάνεται λύπη, το 38% θυμό, πολλά παιδιά ανησυχούν για το τι θα τους συμβεί (17%), ενώ ένα στα πέντε παιδιά ζει με το αίσθημα του φόβου. Συνολικά, το 27,5% των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ παρουσιάζει προβλήματα συναισθηματικής υγείας.

Η συναισθηματική υγεία των μαθητών φαίνεται να σχετίζεται με την επισιτιστική ανασφάλεια και το επίπεδο διαβίωσης. Συγκεκριμένα, στις οικογένειες που χαρακτηρίζονται από επισιτιστική ανασφάλεια το 33,3% των μαθητών παρουσιάζει προβλήματα συναισθηματικής υγείας, ενώ στις οικογένειες που είναι επισιτιστικά ασφαλείς το αντίστοιχο ποσοστό μαθητών είναι  19,9%.  Στις οικογένειες που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο διαβίωσης το ποσοστό μαθητών με προβλήματα συναισθηματικής υγείας είναι  30,6%, ενώ στις οικογένειες που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο διαβίωσης το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,4%.

Τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα από την πολυετή υλοποίηση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε σχολεία κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών δείχνουν ότι η καθημερινή και καθολική σίτιση στα σχολεία προσφέρει σημαντική ποιοτική λύση στις καθημερινές σιτιστικές ανάγκες των μαθητών, αποτελεί έμμεση οικονομική ενίσχυση για την οικογένεια και μπορεί να μεταστρέψει το κλίμα στην καθημερινότητα και κατ’ επέκταση στη ψυχολογία των παιδιών. 

Εκπαιδευτικοί και γονείς περιγράφουν στο Ινστιτούτο Prolepsis τα συναισθήματα χαράς που βιώνουν τα παιδιά με την καθημερινή σίτιση:

  •  «Η μεγαλύτερη ανταμοιβή και για εμάς είναι η χαρά που κάνουν με το φαγητό. Το περιμένουν, και ρωτάνε: τι θα έχει σήμερα; Όταν έχει γιαούρτι με μέλι ξετρελαίνονται!». (μαρτυρία δασκάλου)
  • «Είχα έρθει μία μέρα στο σχολείο και πέτυχα τα παιδιά στο μεγάλο διάλλειμα να τρώνε. Πραγματικά το θέαμα ήταν εξαιρετικό. Καθόντουσαν σε παρέες και έπιναν γάλα, τρώγανε φρούτα και μιλάγαμε… Ήταν εξαιρετικό να βλέπεις τα παιδιά να ενώνονται και να κοινωνικοποιούνται γύρω από το κοινό γεύμα». (μαρτυρία δασκάλου)

Το Ινστιτούτο Prolepsis καταλήγει σημειώνοντας ότι "με την καθολική σχολική σίτιση, ενισχύεται η ψυχολογία των μαθητών που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικοοικονομικά πληθυσμιακές ομάδες, βελτιώνεται η συγκέντρωση και η προσοχή στην τάξη και γενικότερα οι μαθητές ανταποκρίνονται καλύτερα στα μαθήματά τους".