Ένα ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), κατάρτισε και υλοποιεί η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center (Ε.Ν.H.C.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, προσδίδοντας μια νέα δυναμική στο Ε.Ν.H.C. και στο ιατρικό δυναμικό του.

Σκοπός του προγράμματος, που ξεκινά στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ολοκληρώνεται στις 26 Μαΐου 2016, είναι η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη σύγχρονη Ιατρική, τόσο των νέων όσο και των παλαιοτέρων μελών της ιατρικής κοινότητας, με γνώμονα ότι η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση αποτελεί μια αναγκαιότητα στην εποχή μας.  

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει 31 θεματικές ενότητες, μοριοδοτείται από τον ΠΙΣ με 60 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ME-CME credits), σύμφωνα με τα κριτήρια EACCME-UEMS, αναβαθμίζοντας σημαντικά το προσωπικό βιογραφικό και τα επιστημονικά προσόντα των συμμετεχόντων. Οι επιστημονικές εκδηλώσεις  έχουν προγραμματισθεί να διεξάγονται κάθε Πέμπτη, στο Αμφιθέατρο του ENHC, διευκολύνοντας και τον ετήσιο προγραμματισμό των ενδιαφερομένων γιατη συστηματική παρακολούθησή τους. 

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν. Για την εξασφάλιση των μορίων είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο πρόγραμμα και η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% των θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν την ακαδημαϊκή περίοδο. Το πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλα τα πεδία της ιατρικής και των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και εξελίξεων της εποχής μας, απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης (ειδικευόμενοι ιατροί, μεταπτυχιακοί φοιτητές κ.α.), αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους και απασχολούμενους στον τομέα της υγείας.

«Στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου προγράμματος έγινε προσπάθεια να συνεχισθεί η επιτυχημένη πορεία των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων που οργανώθηκαν την περυσινή ακαδημαϊκή χρονιά. Ο νέος κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ξεκινά σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή, καθώς συνδυάζεται με τη νεότερη εποχή του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HospitalCenter, ενώ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και να προσφέρει σημαντικά εφόδια στους ΄Ελληνες συναδέλφους», επισημαίνει ο Πρόεδρος της  Επιστημονικής Επιτροπής E.N.H.C. κ. Αντώνης Βασιλογιαννακόπουλος. 

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Επιστημονικού Προγράμματος (Δευτέρα -Παρασκευή από 9 π.μ. - 3 μ.μ.): Υπεύθυνη Γραμματείας κ. ΄Εβελυν Βασιλοπούλου, τηλ.: 210 6972965, fax: 210 6972094, e-mail: scientific@dunant.gr.