Συνολικά έγιναν: Κλινική παιδιατρική εξέταση – εμβολιασμός σε 713 παιδιά, γυναικολογική εξέταση, τεστ Παπ, διακολπικός υπέρηχος σε 237 γυναίκες, παθολογικός – καρδιολογικός- ορθοπαιδικός – ενδοκρινολογικός - ωτορινολαρυγγολογικός έλεγχος σε 507   ενήλικες.

Επόμενες δράσεις:

.Ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στον Ασπρόπυργο, αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα εμβολιασμού.

.Στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου διαβιούν παλιννοστούντες ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, με πολλά και οξυμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

.Στις 7.5.2017 ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στις γυναικείες φυλακές Θήβας, στις γυναίκες αλλά και στα 17 παιδιά που ζουν εκεί, μαζί με τις μητέρες τους.

.Στις 17.5.2017 ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση στο Αγρίνιο.