Τη μνημονιακή επιταγή για καθολική συνταγογράφηση φαρμάκων, μόνο με δραστική ουσία, αφαιρώντας τη δυνατότητα αναγραφής της εμπορικής ονομασίας ενεργοποίησε η ΗΔΙΚΑ ξαφνικά και χωρίς πρότερη ανακοίνωση. 

Ο ΙΣΑ ενημερώνοντας τα μέλη του σχετικά εξέφρασε εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε αυτή την αιφνίδια ενέργεια της ΗΔΙΚΑ, η οποία ήταν αποτέλεσμα των μνημονιακών δεσμεύσεων και η οποία απαξιώνει το ιατρικό λειτούργημα. Και για το λόγο αυτό, επιφυλάχθηκε να ξεκινήσει νέες δικαστικές ενέργειες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από το πρόχειρο αυτό μέτρο. 

Η διοίκηση του ΙΣΑ σε σχετική ανακοίνωση σημείωσε πως "είναι απορίας άξιο πως ύστερα από αυτή την αιφνίδια εξέλιξη, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η  υπ. αριθμ. Γ5: 34043/11-6-2015 (ΦΕΚ Β’ 117) για τον έλεγχο των ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων και η ένταξη στη ποσόστωση αυτή των πρωτότυπων φαρμάκων εκτός προστασίας (off patent).

Επαναδιατυπώνοντας τη πάγια θέση μας, σύμφωνα με την οποία μόνο ο ιατρός δύναται να χορηγήσει την ενδεδειγμένη θεραπεία στον ασθενή, προτρέπουμε τα μέλη μας να συνεχίσουν να συνταγογραφούν την εμπορική ονομασία στο πεδίο των σχολίων ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των ασθενών".