Ισχυρές αντοχές επιδεικνύουν οι μεγάλοι «παίκτες» στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, σύμφωνα με τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για το 2016 από τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο.  Όπως φαίνεται, παρά τις πιέσεις από τα rebate και clawback, οι επιχειρήσεις αυτές κατόρθωσαν να διατηρήσουν τον κύκλο εργασιών τους συνολικά, να υπερδιπλασιάσουν τα λειτουργικά τους κέρδη και με εξαίρεση τη Euromedica να παρουσιάσουν και θετικά καθαρά αποτελέσματα. 

Ειδικότερα τα οικονομικά στοιχεία για την πορεία των 4 κορυφαίων ομίλων ιδιωτικής υγείας (Euromedica, Ιασώ, Ιατρικό Αθηνών και Υγεία) κατά το 2016, τα οποία ανακοινώθηκαν, δείχνουν σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών και σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων. Παράλληλα όμως αποδεικνύεται ότι οι εταιρείες επιβαρύνθηκαν με επιπλέον 77 εκατ. ευρώ από rebate και clawback ανεβάζοντας περαιτέρω το συνολικό λογαριασμό σε περίπου τα 360 εκατ. ευρώ από την έναρξη εφαρμογής των μέτρων.   

Την ίδια στιγμή σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να παραμένουν οι οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτές, αν και έγιναν σημαντικές αποπληρωμές πέρυσι, ενώ επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η έλλειψη ρευστότητας, καθώς τα συνολικά δάνεια εξακολουθούν να προσεγγίζουν τα  870 εκατομμύρια, όταν τα διαθέσιμα κεφάλαια στα ταμεία των εταιρειών είναι μόλις 52 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, μελετώντας τα στοιχεία των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στις δηλώσεις των διοικήσεων και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές (τα στοιχεία της Euromedica αποτελούν αρχικές εκτιμήσεις), ο συνολικός τζίρος παρουσίασε την περσινή χρονιά σταθεροποίηση στα 630 εκατ. ευρώ. Επίσης κατά το 2016, τα λειτουργικά αποτελέσματα, κινούνται αρκετά καλύτερα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων, και φαίνονται τριπλάσια στα 95 εκατ. ευρώ από 29 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς δόθηκε ισχυρή ώθηση από τα μεγέθη της Euromedica η οποία εμφάνισε κέρδη έναντι ζημιών αλλά και λόγω της σημαντικής ανόδου των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ιατρικού Αθηνών. 

Τα συνολικά αποτελέσματα πάντως επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τα clawback και rebate, ενώ η εκτιμώμενη διατήρηση των ζημιών της Euromedica κάλυψε τα κέρδη που πέτυχαν οι άλλοι όμιλοι. Έτσι το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό στα περίπου 15 εκατ. ευρώ, όμως σημαντικά βελτιωμένο έναντι των ζημιών ύψους 84,5 εκατ. ευρώ το 2015. 

Rebate - Clawback
Παρατηρώντας τα μεγέθη αυτά, θα έλεγε κανείς ότι γενικά οι όμιλοι παρουσιάζουν μια αρκετά καλή εικόνα. Όμως, όπως επισημαίνεται από τις διοικήσεις, οι εταιρείες δεν έχουν παγιώσει την απόλυτη επιβάρυνση για clawback και rebate και έτσι το τελικό ύψος των επιδράσεων των μέτρων μένει να συγκεκριμενοποιηθεί επακριβώς στους επόμενους μήνες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απέστειλε σημειώματα μόνο για το clawback του πρώτου εξαμήνου του 2016, ενώ επίσης έχει κοινοποιήσει και τα σημειώματα για το clawback του 2013 που επίσης συνοδεύονται από απορίες για την οριστικοποίησή τους, δεδομένου ότι δεν συνοδεύονται από την δημοσιοποίηση των στοιχείων του συνόλου των παρόχων για να τεκμηριωθεί το ποσό. Τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), έχουν αιτηθεί μέσω αυτού τα στοιχεία από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το σύνολο των ετήσιων υποβολών αλλά δεν έχουν λάβει απάντηση και συνεπώς οι απομειώσεις των οικονομικών μεγεθών λόγω clawback και rebate βασίζονται σε εκτιμήσεις των διοικήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες μέλη του ΣΕΚ, έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες και έχουν εκφράσει τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις τους στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις περικοπές των μηχανισμών clawback και rebate. Σύμφωνα δε με τις αποφάσεις των εταιρειών, είναι προφανές ότι οι θα στραφούν νομικά και κατά των νέων σημειωμάτων που έλαβαν πρόσφατα και αφορούν το 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Πάντως, με βάση τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, πέρυσι οι εταιρείες επιβαρύνθηκαν με rebate και clawback της τάξης των 77εκατ. ευρώ έναντι 94  εκατ. ευρώ το 2015. Έτσι πλέον η συνολική επιβάρυνση φαίνεται να έχει ξεπεράσει για τις εταιρείες αυτές τα 370 εκατ. ευρώ από το 2013 και μετά.

Δανεισμός
Όπως έχουμε αρκετές φορές επισημάνει οι συσσωρευμένες ζημιές αλλά και τα περιορισμένα κέρδη, που έχουν  από τη  μείωση των τιμών που επέβαλε η κρίση αλλά και από τις απώλειες εξαιτίας της εφαρμογής των rebate και clawback, δεν επιτρέπει την ενίσχυση των ταμείων των εταιρειών, δυσκολεύοντας την εξυπηρέτηση του δανεισμού τους. Συνολικά οι όμιλοι υγείας που είναι εισηγμένοι στο ΧΑ είχαν στα ταμεία τους κατά το τέλος του 2016, μόλις 52 εκατ. ευρώ, έναντι 43 εκατ. ευρώ το τέλος του 2015. 

Για το λόγο αυτό οι διοικήσεις των ομίλων, εξακολουθούν να βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες προκειμένου να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα δάνεια που φτάνουν πλέον τα 870 εκατ. ευρώ. Το άσχημο είναι πως ο δανεισμός αυτός αφορά σε δάνεια που από μακροπρόθεσμα έχουν πλέον καταστεί βραχυπρόθεσμα και τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν το αργότερο μέσα στο ερχόμενο 12μηνο. Βεβαία μπορεί το συνολικό ποσό των δανείων να αποδίδεται όπως συνήθως κατά 45% στη Euromedica, όμως και οι άλλοι τρεις όμιλοι πρέπει να διαχειριστούν ένα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος. 

Παράλληλα, οι συνολικές απαιτήσεις των ομίλων από πελάτες τους, κυρίως από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνουν στα περίπου 300 εκατ. ευρώ