Άμεση καταβολή στον ΕΟΠΥΥ των εισφορών 1,6 δισ. ευρώ  που οφείλονται και έχουν παρανόμως παρακρατηθεί από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ζήτησε και πάλι ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κ. Μιχ. Βλασταράκος στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ

Ο κ. Βλασταράκος, εκπροσωπώντας στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ το σύνολο των παρόχων υγείας, δήλωσε ότι αν ο ΕΟΠΥΥ δεν καταφέρει να κινηθεί αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΠΙΣ θα προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αποπληρωμής των επαγγελματιών υγείας και της παροχής υπηρεσιών περίθαλψης στους ασφαλισμένους. 

Επίσης, ζήτησε να αποδοθεί στους παρόχους το 10% που έχει παρακρατηθεί για υπηρεσίες τους από το 2012 (με γρήγορη εκκαθάριση) και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πληρώνονται άμεσα, προκειμένου να μη φορολογούνται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν εισπράξει.  Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πρέπει να αλλάξει ο Ν.4308/άρθρο 11 (ΦΕΚ 251/24.4.2014), ως προς τις υπηρεσίες υγείας, καθώς δεν δύνανται οι πάροχοι υγείας να πληρώνονται 6-7 μήνες μετά την έκδοση του τιμολογίου τους. 

Ο ΠΙΣ χαρακτηρίζει θετική την επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ κατά 46,2 εκατ. ευρώ -  όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Δημόπουλος - και ζητεί από την Πολιτεία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υγείας με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του έλληνα πολίτη και της ιατρικής λειτουργίας.