Σε ελέγχους για τη χρήση laser αποτρίχωσης προτίθεται να προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών μετά την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας περί της χρήσης τους από ειδικευμένους γιατρούς και αισθητικούς ΤΕΙ.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών εκ της αρμοδιότητάς του στο θέμα της περιφρούρησης της δημόσιας υγείας και με αφορμή την πρόσφατα εκδοθείσα υπ’ αρ. 1517/19-4-2017 εγκύκλιο  του Υπουργείου Υγείας, οφείλει να πληροφορήσει τους χρήστες υπηρεσιών αποτρίχωσης με μηχανήματα laser, προκειμένου να γνωρίζουν σε έκταση το θέμα, ότι η αποτρίχωση με μηχανήματα laser διενεργείται από:
α) ειδικευμένους ιατρούς ειδικότητας Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής και
β) κατόχους πτυχίου του Τμήματος Αισθητικής – Κοσμητολογίας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής. 

Με σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν υπηρεσίες με χρήση τέτοιων μηχανημάτων από λοιπούς επαγγελματίες, να ενημερώνουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (για ιατρούς τον Ιατρικό Σύλλογο) προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας.