Ούτε 10 μέρες δεν απομένουν για τις εκλογές και η διοίκηση του ΕΟΦ, μόλις απέκτησε -και τυπικά- τις αρμοδιότητές της.

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας Θάνο Δημόπουλο στις 2 Σεπτεμβρίου και μόλις χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ έχει ως αρμοδιότητες τις διευθύνσεις Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας, Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων, Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, Αξιολόγησης Προϊόντων, ενώ επικουρεί την Πρόεδρο σε θέματα Οργάνωσης και Πληροφορικής, Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και θέματα που αφορούν την ανάπτυξη δράσεων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (Health Technology Assessment).

Αντίστοιχα, ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των Διευθύνσεων Διοικητικού και Οικονομικού και επικουρεί την Πρόεδρο σε θέματα Οργάνωσης και Πληροφορικής καθώς και σε θέματα Εργαστηρίων.