Δραματικές περικοπές που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 75% περιλαμβάνουν οι προτεινόμενες από τον ΕΟΦ τιμές φαρμάκων που αναρτήθηκαν προς διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές την εβδομάδα που έρχεται.

Οι μειώσεις αυτές πλήττουν περισσότερο τη βασική ελληνική παραγωγή φαρμάκων, για το 25% της οποίας, οι νέες μειώσεις κυμαίνονται μεταξύ 10-50%.

Το γεγονός οδήγησε παράγοντες της ευρύτερης αγοράς φαρμάκων και όχι αυστηρά της φαρμακευτικής βιομηχανίας να κάνουν λόγο για "σφαγή των γενοσήμων", δικαιολογώντας πλήρως τους ισχυρισμούς της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για στοχευμένο πλήγμα κατά της ελληνικής παραγωγής, συμφωνώντας ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα ελλείψεων φθηνών και καταξιωμένων φαρμάκων.

Παράγοντες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, μελετούν τώρα το ενδεχόμενο των εθελοντικών μειώσεων τιμών μέχρι τη συγκεκριμένη γενική ανακοστολόγηση, προκειμένου να μειώσουν κατά το δυνατόν τους κινδύνους και να περιορίσουν την αποεπένδυση που θα σημάνουν τόσο εκτεταμένες περικοπές, με τις συνακόλουθες επιπτώσεις των κλεισιμάτων γραμμών παραγωγής, απολύσεων κλπ.

Οι αρχικές πηγές προσέθεταν επίσης, ότι αυτό είναι το πρώτο πλήγμα της χρονιάς και ότι ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργηθεί - σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία - στο δεύτερο δελτίο τιμών φαρμάκων με τη γενική ανακοστολόγηση του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, όπου προβλέπεται οι τιμές των γενοσήμων να "πέφτουν" στο 1 ευρώ.

Ας δούμε όμως τα πράγματα αναλυτικά:

 • Από το σύνολο των 8385 ιδιοσκευασμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά, στις ίδιες τιμές παραμένουν 4070 φάρμακα. Από αυτά, τα 1825 πρωτότυπα και τα 2.245 γενόσημα.
 • Οι τιμές μειώνονται:
  - για 938 πρωτότυπα κατά 1,6% κατά μέσο όρο, ενώ
  - για 4.300 γενόσημα κατά 6,5% κατά μέσο όρο.
 • Το εύρος των μειώσεων κυμαίνεται από 0,1% μέχρι 75,4%.
 • Προβλέπονται αυξήσεις 12,1-313,87% σε 13 σκευάσματα, για λόγους δημόσιας υγείας
 • Η μέση μείωση τιμών συνολικά υπολογίζεται σε 14,3%, όμως στην πραγματικότητα, σε σχέση με τις θεραπευτικές κατηγορίες και τις συμμετοχές των ασθενών, η μείωση περιορίζεται στο 5,85%.
 • Κύριο πλήγμα δέχονται οι δύο θεραπευτικές κατηγορίες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, οι ατορβαστατίνες και οι παντοπραζόλες.
 • Σε ότι αφορά τα πρωτότυπα φάρμακα των οποίων οι τιμές μειώνονται κατά 1,6% μεσοσταθμικά:
  - για 595 μειώνονται έως 5%
  - για 110 μειώνονται έως 10%
  - για 63 μειώνονται έως 15%
  - για 50 μειώνονται έως 20%
  - για 120 έως 50%
 • Για τα 4.300 γενόσημα των οποίων οι τιμές πέφτουν κατά 6,5% κατά μέσο όρο:
  - τα 350 μειώνονται έως 5%,
  - τα 1075 μειώνονται έως 10%
  - τα 80 μειώνονται έως 15%
  - τα 360 μειώνονται έως 50%
  - τα 170 έως 75%.