Δραματικές επιπτώσεις τόσο στην περίθαλψη των ασφαλισμένων, όσο και στη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, διαβλέπει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.

Με αφορμή την ακρόαση των φορέων επί του πολυνομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο ΣΦΕΕ έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Νίκο Μανιό τις προηγούμενες ημέρες, ζητώντας την απόσυρση των διατάξεων αυτών.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Πασχάλης Αποστολίδης στη σχετική επιστολή εστιάζει στα άρθρα 87 και 89 του σχεδίου νόμου επισημαίνοντας ότι η καθιέρωση νέου τέλους εισόδου 25% στις νέες δραστικές ουσίες πενταπλασιάζει το κόστος εισόδου νέων φαρμάκων προστατευόμενων από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη συνταγογράφηση και μάλιστα αναδρομικά.

Με το μέτρο αυτό, παρεμποδίζονται ή αποκλείονται οι ασθενείς από την πρόσβαση στα νέα και καινοτόμα φάρμακα, παραβιάζοντας τους θεμελιώδεις κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (acquis communautaire) για την δημόσια υγεία και την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, ενώ με την αναδρομική ισχύ του από 1.1.2017, αιφνιδιάζονται και όσοι ασθενείς περίμεναν να λάβουν τις νέες θεραπείες για την παθησή τους, άμεσα.
Ταυτόχρονα, σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, η αναδρομικότητα του μέτρου, παραβιάζει κάθε έννοια προβλεψιμότητας που απαιτεί το δίκαιο, ανατρέποντας πλήρως τα δεδομένα όχι μόνο για την είσοδο των νέων φαρμάκων στην αγορά, αλλά ανατρέπει τον σχετικό οικονομικό προγραμματισμό που έχει ήδη γίνει. 

Επιπλέον, αντί να θεσπιστούν διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης και ως εκ τούτου στη μείωση του clawback τουλάχιστον 30% για το 2017, η ενοποίηση των ήδη υπαρχουσών υποχρεωτικών εκπτώσεων - rebate, σε μια νέα ενοποιημένη κλίμακα, ανεβάζει το συνολικό ποσοστό rebate στο  50%, απειλώντας έτσι την επιβίωση πολλών φαρμακευτικών επιχειρήσεων. 

Σε ότι αφορά τα νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων της θετικής λίστας, στην επιστολή τονίζεται πως εάν εφαρμοστούν οι προτεινόμενες προϋποθέσεις αποζημίωσης είτε σωρευτικά είτε σε συνδυασμό, τότε η είσοδος νέων φαρμάκων στην χώρα καθίσταται απαγορευτική, και τα νέα φάρμακα  μπορεί να καθυστερήσουν να φτάσουν στον Έλληνα ασθενή από 2 έως και 4 χρόνια. 

Στο σημείο αυτό ο ΣΦΕΕ τονίζει πως "ο ισχυρισμός πως μόνο τα νέα και καινοτόμα προϊόντα ευθύνονται για την επιβάρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Δημόσιας Υγείας για το διάστημα 2014-2020 (Καν. 282/2014) και τα ισχύοντα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας στην κοινωνία και έχουν – προ καιρού – προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που την προάγουν". 

Επαναλαμβάνει λοιπόν, πως η υιοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην παρεμπόδιση ή ακόμα και στον αποκλεισμό των ασθενών από την πρόσβαση στα νέα και καινοτόμα φάρμακα, παραβιάζοντας τους θεμελιώδεις κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (acquis communautaire) για την δημόσια υγεία και την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ δεν παραλείπει να τονίσει πως παρά τις υπέρογκες εκπτώσεις και αναγκαστικές επιστροφές που επιβαρύνουν διαρκώς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, ο κλάδος του φαρμάκου στηρίζει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας με κάθε τρόπο και κυρίως αναλαμβάνοντας το κόστος των φαρμάκων για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, το οποίο ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αλλά και επιστρέφοντας στην Πολιτεία περίπου 1δις ευρώ για το 2016.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι "ο εκσυγχρονισμός, η μεταρρύθμιση και ο εξορθολογισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας οφείλει να ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πολιτικής υγείας ενσωματώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στα Ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας και όχι να προωθεί συνεχώς την υλοποίηση οριζόντιων μέτρων τα οποία καλύπτουν προσωρινά τις αδυναμίες του συστήματος".