Η πρωτοβουλία είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου (Ε.Ε.ΛΙ.Α.) και γίνεται ώστε ο ελληνικός πληθυσμός να μάθει να προστατεύεται από τα καρδιαγγειακά νοσήματα – ειδικά οι ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.
 

Κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι: 

• Ο καλύτερος έλεγχος και η συμμόρφωση των ασθενών, τα οποία θα επιτευχθούν με τις εργαστηριακές εξετάσεις της LDLασθενείς που, για οποιονδήποτε λόγο (έλλειψη ασφάλισης κτλ), δεν έχουν, γενικά, αυτή τη δυνατότητα, θα μπορούν τώρα να μετρούν την LDL τους ΔΩΡΕΑΝ μέσω του Προγράμματος και, στη συνέχεια, να απευθύνονται στο θεράποντα ιατρό τους για περαιτέρω αξιολόγηση. 

• Η αναγνώριση, από τους θεράποντες ιατρούς, των ασθενών που βρίσκονται εκτός θεραπευτικού στόχου, με σκοπό την σωστή ρύθμισή τους και τη γενικότερη προστασία τους έναντι του καρδιαγγειακού κινδύνου. 

• Η άμεση συμβολή στην περαιτέρω κινητοποίηση του πληθυσμού, πάσχοντος και μη, για καλύτερη πρόληψη στην υγεία του. 

Το πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2015, θα συμπεριλάβει 15.000 μετρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Θα διεξάγεται από εξειδικευμένους καρδιολόγους μέσω ειδικών κουπονιών στο πανελλήνιο δίκτυο του Ομίλου Εταιρειών Υγείας «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ». Κάθε συμμετέχων ιατρός θα παραλαμβάνει τουλάχιστον 10 κουπόνια και θα φροντίζει οι ασθενείς που θα επιλέξει να υποβάλλονται στη μέτρηση της LDL τους, εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. 

Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί το κύριο αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως και συνιστά μείζον πρόβλημα υγείας για κάθε κοινωνία. Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση της θνησιμότητας λόγω στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) κατά 11% κατά τα έτη 1972 - 2005. Μάλιστα, σε άτομα ηλικίας <65 ετών, η Ελλάδα εμφανίζει το 4ο υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από ΣΝ στην Ευρώπη, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες. 

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΛΙ.Α. (www.eelia.gr), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους με τη συμπλήρωση της αναρτημένης Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή για όλους τους ιδιώτες ιατρούς που διαχειρίζονται ασθενείς στους οποίους κρίνεται απαραίτητη η μέτρηση της LDL- χοληστερόλης. Το δίκτυο και οι περιοχές που εξυπηρετούνται από τον Όμιλο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.bioiatriki.gr.