Το alemtuzumab χορηγείται σε δύο ετήσιες συνεδρίες, με την πρώτη συνεδρία να χορηγείται ενδοφλεβίως έγχυση σε πέντε διαδοχικές ημέρες και τη δεύτερη συνεδρία σε τρεις διαδοχικές μέρες, 12 μήνες μετά.    

Η πλειοψηφία των ασθενών, που έλαβε θεραπεία με alemtuzumab (76%, n=330) στην πιλοτική μελέτη Φάσης III CARE-MS II, δεν παρουσίασε υποτροπή στο διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συνεδρίας θεραπείας με alemtuzumab - το 24% (n=105) των ασθενών, που έλαβε θεραπεία με alemtuzumab στη μελέτη CARE-MS II, παρουσίασε υποτροπή μεταξύ των συνεδριών.

“Οι υποτροπές δεν είναι ασυνήθιστες μετά την έναρξη χορήγησης τροποποιητικών της νόσου θεραπειών για υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ).

Περίπου το 25% έως 45% των ασθενών με υποτροπιάζουσα ΠΣ, που λαμβάνουν τροποποιητικές της νόσου θεραπείες, παρουσιάζουν υποτροπές κατά το πρώτο ή δεύτερο έτος θεραπείας" δήλωσε ο Barry Singer, M.D., διευθυντής The MS Center for Innovations in Care, Missouri Baptist Medical Center, St. Louis, MO.

“Τα νέα στοιχεία του alemtuzumab που παρουσιάζονται στο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας δείχνουν ότι η εμφάνιση υποτροπών σε ασθενείς, που έχουν ολοκληρώσει την αρχική συνεδρία θεραπείας, αλλά δεν έχουν ακόμη λάβει τη δεύτερη συνεδρία, δεν συνιστά δείκτη ελλιπούς ανταπόκρισης στη θεραπεία και υποστηρίζουν τη σημασία της χορήγησης του πλήρους σχήματος των δύο συνεδριών.

Το 24% των ασθενών, που έλαβε θεραπεία με alemtuzumab στη μελέτη CARE-MS II, οι οποίοι παρουσίασαν υποτροπή ανάμεσα στην πρώτη και Στη δεύτερη συνεδρία, σημείωσαν σημαντική βελτίωση της δραστηριότητας της νόσου βάσει κλινικών παραμέτρων και της μαγνητικής απεικόνισης κατά το δεύτερο έτος, η οποία διατηρήθηκε έως και το έκτο έτος.

Τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε αυτούς τους ασθενείς στη διάρκεια έξι ετών ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στο 76% των ασθενών, που δεν παρουσίασε υποτροπή ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη συνεδρία θεραπείας".