Με τους φαρμακοποιούς να πληρώνονται το μισό Μάιο, ξεκίνησαν εκταμιεύσεις από το υπουργείο Υγείας, που κατέβαλε και επιχορηγήσεις στους φορείς εποπτείας του.

Συγκεκριμένα για την πληρωμή του Μαϊου στους φαρμακοποιούς, το υπουργείο κατέβαλε περίπου 60 εκ. ευρώ, καλύπτοντας λιγότερο από το μισό της οφειλής του μηνός Μαϊου, καθώς και το σύνολο της οφειλής του για τα αναλώσιμα των ασφαλισμένων και τα φάρμακα των ανασφαλίστων.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος, υπέγραψε Υπουργικές Αποφάσεις  μέσω των οποίων δόθηκαν επιχορηγήσεις στο ΚΕΘΕΑ, τον ΟΚΑΝΑ και τον ΕΟΜ.

Συγκεκριμένα στο ΚΕΘΕΑ δόθηκε επιχορήγηση 800.000 ευρώ για κάλυψη μέρους των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού και λειτουργικών αναγκών για το Γ΄ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015.

Αντίστοιχα ο ΟΚΑΝΑ επιχορηγήθηκε με 1,7 εκ. ευρώ για να καλυφθεί μέρος των δαπανών μισθοδοσίας και λειτουργικών αναγκών για το Γ΄ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015, αλλά και 145.000 ευρώ για κάλυψη δαπανών για τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Παραγωγής Αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επίσης εγκρίθηκε επιχορήγηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το ποσό των 49.657 ,το οποίο θα διατεθεί για να καλυφθούν δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του και εργοδοτικές εισφορές.