Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η απόφαση τιμολόγησης των φαρμάκων, με την οποία πρόκειται να μειωθούν οι τιμές τους κατά 50% στα πρωτότυπα που χάνουν την προστασία της πατέντας τους και στα γενόσημά τους, στο 32,5% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου.

Η απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος την περασμένη Τετάρτη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1958/11.09.2015, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του Healthmag.gr.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στόχος της ανατιμολόγησης είναι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που θα συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων για τη δημόσια υγεία. Ο ΕΟΦ θα έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ποσοστό της μείωσης που θα επιφέρει το παραπάνω μέτρο, στα τέλη του επόμενου μήνα.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, σημειώνεται ότι "η τρέχουσα τιμολόγηση/ανατιμολόγηση είναι αποτέλεσμα μιας σειράς διαδικασιών που είχε δρομολογήσει ο ΕΟΦ από τις 11 Αυγούστου και η ΥΑ διευκολύνει την διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στις 11/08/2015 αναρτήθηκε η ανακοίνωση για την διαδικασία τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς που αφορούσε σε 160 κωδικούς ΕΟΦ. Πραγματοποιήθηκε τριήμερη διαβούλευση και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων ΚΑΚ βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από το αρμόδιο Τμήμα Τιμολόγησης του ΕΟΦ προκειμένου να σταλούν οι τελικές προτεινόμενες τιμές προς το Υπουργείο Υγείας.
  • Στις 8/9/2015 αναρτήθηκε η ανακοίνωση για τη διαδικασία τιμολόγησης νέων γενοσήμων και υβριδικών φαρμακευτικών προϊόντων που αφορά σε 284 κωδικούς ΕΟΦ γενοσήμων και 24 κωδικούς υβριδικών.  Θα ακολουθήσει η σχετική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους ΚΑΚ προκειμένου να σταλούν οι τελικές προτεινόμενες τιμές προς το Υπουργείο Υγείας.

Ο ΕΟΦ στην παρούσα τιμολόγηση εφήρμοσε, όπως πάντα, την υφιστάμενη νομοθεσία και προβλήματα που πιθανώς επισημανθούν θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΟΦ προκειμένου να εισηγηθεί ανάλογα στο Υπουργείο Υγείας.

  • Επιπλέον μετά τη ψήφιση του Ν. 4336/2015, ο ΕΟΦ έχει προχωρήσει στην προεργασία και σε απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταρτιστεί ο κατάλογος των προϊόντων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανατιμολόγησης".

Διαβάστε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.