Κοινή δράση αναλαμβάνουν η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας και οι εργαζόμενοι του ΚΕΕΛΠΝΟ για την κάλυψη των συμβασιούχων νοσηλευτών του ΚΕΕΛΠΝΟ που στελεχώνουν τις ΜΕΘ και λοιπά τμήματα των νοσοκομείων της χώρας.

Η πρωτοβουλία αφορά τη νομοθετική επίλυση των προβλημάτων των νοσηλευτών, αλλά και τη νομική διεκδίκηση των μισθολογικών και εργασιακών εκκρεμοτήτων των συμβασιούχων.

Την απόφαση πήραν από κοινού τα προεδρεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) και του Σωματείου Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΣΕΚΕΕΛ) σε κοινή συνεδρίασή τους στις 24 Μαΐου.

Τα ζητήματα στα οποία θα αναπτυχθούν άμεσα από κοινού δράσεις αφορούν:
•    Στην αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους σε ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, παράγοντας ο οποίος αποτέλεσε τυπικό προσόν πρόσληψης.
•    Στην αναγνώριση του δικαιώματος καταβολής του επιδόματος ανθυγιεινής  εργασίας αναδρομικά από 1/1/2013.
•    Στην ομαλή καταβολή της αποζημίωσης της υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμης  εργασίας, η οποία βρίσκεται σε καθυστέρηση από τις 31/12/2016.

Πάγια θεσμική διεκδίκηση αποτελεί η μετατροπή σε μόνιμες, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης θέσεις εργασίας των συμβασιούχων Νοσηλευτών του ΚΕΕΛΠΝΟ που είναι τοποθετημένοι στις ΜΕΘ και οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς που εκπροσωπούν τους εργαζομένους, "οι Νοσηλευτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της Υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας".