Το 2012 έχασαν τη ζωή τους 672.000 άνθρωποι στην Ευρώπη από ασθένειες του αναπνευστικού. Από αυτούς, οι 398.000 ήταν άνδρες και οι 274.000 γυναίκες.

Στη χώρα μας το 15,5% των θανάτων οφείλεται σε ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Στη Βρετανία το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 20%, ενώ στις χώρες της Βαλτικής κινείται μεταξύ 6% και 7%. Με εξαίρεση την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η ασθένεια του αναπνευστικού, από την οποία χάνουν τη ζωή τους οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη (ποσοστό 40%). Ακολουθούν οι βρογχίτιδες και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού (24%) και μετά οι πνευμονίες (20%).