Από 15% έως και 40% κυμαίνονται τα ποσοστά των ιατρικών επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται στα δημόσια νοσοκομεία και δείχνουν ότι υπήρξαν επιπλοκές κατά τη διαδικασία της πράξης. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στα σχετικά παραστατικά τα οποία στέλνουν τα δημόσια νοσοκομεία προς τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθούν για τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους. Στα παραστατικά αυτά αναγράφονται τα ΚΕΝ με βάση τα οποία κοστολογείται η κάθε ιατρική πράξη και αντίστοιχα χρεώνεται ο οργανισμός. Από αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ΚΕΝ που περιέχουν χρεώσεις για επιπλοκές. Τα υψηλά ποσοστά χρήσης αυτών των ΚΕΝ, προβληματίζουν για το κατά πόσο αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα καθώς θεωρείται ιδιαίτερα δραματικό αν 2-4 ασθενείς στους 10 που νοσηλεύονται, παρουσιάζουν επιπλοκές σε κάθε επέμβαση!

Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα και η οποία βασίζεται στην  ανάλυση των στοιχείων που συνέλεξε ο ΕΟΠΥΥ μέχρι το τέλος του 2016 δηλαδή αφορούν σε παραστατικά για τους πρώτους 9 μήνες του 2016, αποδεικνύεται ότι: 
-    Τα ΚΕΝ με επιπλοκές χρεώνονται με αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με μόνη εξαίρεση τρία, τα: Θ06 (Επεμβάσεις Θυρεοειδούς), Λ01 (Τοκετός με καισαρική  τομή) και Ν30 (Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων). 
-    Στον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό νοσηλείες που αφορούν σε γυναικολογικές παθήσεις , τον τοκετό , την νοσηλεία των νεογνών, ενώ οι κατηγορίες των μεταμοσχεύσεων και των καρδιολογικών επεμβάσεων πραγματοποιούνται σε ίδιο ποσοστό στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα συνυπολογίζονται και οι νοσηλείες της μη κερδοσκοπικής κλινικής Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
-    Στο δημόσιο τομέα πραγματοποιούνται κατά πλειοψηφία όλες οι υπόλοιπες επεμβάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα επείγοντα και επιβαρυμένα περιστατικά (πολυτραυματίες, νεοπλάσματα, αιματολογικές παθήσεις, θωρακοχειρουργικά, επεμβάσεις ήπατος κλπ)

Επιπλοκές
Όμως πέρα από τα βασικά συνολικά συμπεράσματα, αυτό που προκαλεί  ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η πληθώρα καταγραφών ΚΕΝ με επιπλοκές. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη των ΚΕΝ που αντιστοιχούν σε βασικές  επεμβάσεις προκύπτουν τα εξής:  

Στην Καρδιολογία, στο ΚΕΝ K15 ήτοι αγγειοπλαστική με stent, φαίνεται ότι το 16,5% των επεμβάσεων στα δημόσια νοσοκομεία είχαν επιπλοκές όταν αντίστοιχα σε ιδιωτικές κλινικές ήταν μόνο το 2%. Σημειώνεται επίσης ότι η διαφορά στο κόστος  μεταξύ ΚΕΝ με επιπλοκές και ΚΕΝ χωρίς, είναι σχετικά μικρή και συγκεκριμένα είναι  της τάξης του 18%. 

Στην Καρδιοχειρουργική, στο ΚΕΝ Κ06 (στεφανιαία παράκαμψη) τα ΚΕΝ με επιπλοκές αφορούσαν στο 43% των επεμβάσεων στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ μόνο το 13% στα ιδιωτικά. Επίσης στο ΚΕΝ Κ04 (επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων)  φαίνεται να υπάρχουν επιπλοκές στο 56% των επεμβάσεων που έγιναν σε Ιδιωτική Κλινική Μη Κερδοσκοπική, ενώ ιδιωτικός και δημόσιος τομέα έχουν ποσοστό επιπλοκών 22%.  

Στη Γυναικολογία, στο ΚΕΝ Γ04 (Υστερεκτομή για μη κακοήθεια) τα ΚΕΝ με επιπλοκές αφορούν στο 12,5% των επεμβάσεων στο Δημόσιο και μόλις το 2% στον ιδιωτικό τομέα.

Στην Ορθοπεδική στο ΚΕΝ Μ04 (Αρθροπλαστική γόνατος) οι επεμβάσεις με επιπλοκές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ φτάνουν στο 12,25% όταν αντίστοιχα στα ιδιωτικά είναι μόλις 2%. Επίσης στο ΚΕΝ Μ03 (Αρθροπλαστική ισχίου) οι επεμβάσεις με επιπλοκές στο νοσοκομείο του ΕΣΥ φτάνουν στο 9% όταν αντίστοιχα στα ιδιωτικά είναι χαμηλότερα του 2%. Εδώ βέβαια υπάρχει διαφορά στην τιμή της τάξης των 1000 ευρώ ανάμεσα στο ΚΕΝ με επιπλοκές και σε εκείνο χωρίς. Γενικά όμως θεωρείται σχετικά δύσκολο σε τέτοιες επεμβάσεις να υπάρχει επιπλοκή. 
Επίσης στο ΚΕΝ Μ31 (Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου) το 30% των επεμβάσεων στο δημόσιο έχει επιπλοκές ενώ μόνο το 6% στον ιδιωτικό τομέα, όπως και στο ΚΕΝ Μ32 (Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος) το 31% των επεμβάσεων στο δημόσιο έχει επιπλοκές και επίσης μόνο το 6% στον ιδιωτικό τομέα. 

Στη Γενική Χειρουργική και συγκεκριμένα στις «Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και αναστόμωση» που αντιστοιχούν στο ΚΕΝ Η01, τα ΚΕΝ με επιπλοκές στον ιδιωτικό τομέα φτάνουν στο 17% ενώ στο ΕΣΥ το 35%. Βέβαια οι συγκεκριμένες επεμβάσεις θεωρούνται δύσκολες και είναι λογικό να υπάρχει συχνότητα επιπλοκών. Αντίθετα  όμως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στο ΚΕΝ Π07 (Σκωληκοειδεκτομή) φαίνεται ότι το 18% των περιπτώσεων παρουσιάζουν επιπλοκές στο ΕΣΥ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα μόνο το περίπου 9%. 

Στην Ουρολογία, στο ΚΕΝ Β02 (Διουρηρθική προστατεκτομή) τα περιστατικά με επιπλοκές στον ιδιωτικό τομέα είναι σχεδόν ανύπαρκτα ενώ αντίθετα στο ΕΣΥ το 18% των ΚΕΝ καταγράφονται είναι με επιπλοκές. Αντίστοιχα και στο ΚΕΝ Υ07 το 25% των περιπτώσεων στο ΕΣΥ έχει επιπλοκές ενώ στον ιδιωτικό τομέα μόνο το 1,5%.