Η έκδοση του αναθεωρημένου Καταλόγου Βασικών Φαρμάκων - όπως λέγεται - εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί η χρήση των πιο εξελιγμένων αντιβιοτικών και να μειωθεί η αντοχή των μικροβίων σε αυτά - φαινόμενο που έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

Έτσι ο ΠΟΥ ταξινομεί τα αντιβιοτικά σε τρεις κατηγορίες: τα αντιβιοτικά της οικογένειας της πενικιλίνης συνιστώνται ως πρώτη γραμμή θεραπείας και τα νεότερης γενιάς συνιστάται να χορηγούνται μόνο, όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Μετά τη φετινή αναθεώρηση ο κατάλογος αριθμεί 433 φάρμακα, 39 εκ των οποίων είναι αντιβιοτικά και προορίζονται για 21 συχνές λοιμώξεις. Τα αντιβιοτικά αυτά ταξινομούνται στις ομάδες Access (πρόσβαση), Watch (παρακολούθηση) και Reserve (για δύσκολα περιστατικά).

Η μικροβιακή αντοχή στο στόχαστρο

Σε αυτά τα 39 αντιβιοτικά έχουν συμπεριληφθεί 10 που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη έκδοσή της και τα οποία χορηγούνται στους ενήλικες και 12 που χορηγούνται και σε παιδιά.

«Η αύξηση της μικροβιακής αντοχής οφείλεται στην κατάχρηση αυτών των φαρμάκων» δήλωσε η Δρ. Σούζαν Χιλ, διευθύντρια της υπηρεσίας Βασικών Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του ΠΟΥ.

«Ο νέος κατάλογος του ΠΟΥ θα βοηθήσει όσους χαράσσουν τις πολιτικές υγείας και τους παρόχους της, να εξασφαλίσουν, μεν, την πρόσβαση των ασθενών στα αντιβιοτικά που χρειάζονται, αλλά να παίρνουν το σωστό κάθε φορά».

Οι αξιωματούχοι του ΠΟΥ είπαν, τέλος, ότι πιλοτικά εξέδωσαν συστάσεις για 21 συνηθισμένες λοιμώξεις