Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είναι μία χρόνια, απειλητική για τη ζωή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από  αυξημένη πίεση του αίματος στις αρτηρίες ανάμεσα στην καρδιά και στους πνεύμονες, και μπορεί να οδηγήσει σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρούς περιορισμούς στην ικανότητα άσκησης και, τελικά, σε μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Οι πρόσφατες εξελίξεις  στη θεραπεία έχουν αλλάξει την πρόγνωση των ασθενών με ΠΑΥ. Πριν από δέκα χρόνια τα διαθέσιμα φάρμακα παρείχαν μόνο συμπτωματικές βελτιώσεις στην ανοχή στην άσκηση. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο και  οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναπτύχθηκαν, βάσει δεδομένων από  τυχαιοποιημένες  κλινικές μελέτες, έχουν αναδείξει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση, στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση και θεραπεία συνδυασμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη GRIPHON, η δραστική ουσία selexipag ενδείκνυται για τη μακροχρόνια θεραπεία της νόσου σε ενήλικες ασθενείς με λειτουργική κατηγορία ΙΙ έως ΙΙΙ κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είτε ως συνδυαστική θεραπεία σε ασθενείς ανεπαρκώς ελεγχόμενους με ανταγωνιστή των υποδοχέων ενδοθηλίνης (ERA) και/ή αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5), είτε ως μονοθεραπεία, σε ασθενείς που δεν είναι επιλέξιμοι για αυτές τις θεραπείες.

Έχει καταδειχθεί αποτελεσματικότητα σε έναν πληθυσμό ασθενών με ΠΑΥ, συμπεριλαμβανομένων της ιδιοπαθούς και της κληρονομικής ΠΑΥ, της ΠΑΥ που σχετίζεται με διαταραχές του συνδετικού ιστού και της ΠΑΥ που σχετίζεται με διορθωμένη απλή συγγενή καρδιοπάθεια.

Ο Olivier Sitbon, MD ένας από τους κεντρικούς ερευνητές της μελέτης GRIPHON και πρώτος συγγραφέας της σχετικής δημοσίευσης στο New England Journal of Medicine, σχολίασε: «Το selexipag παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της ΠΑΥ, και η δημοσίευση από το New England Journal of Medicine αναδεικνύει τη σημασία των ευρημάτων μας στην έρευνα GRIPHON.

Για πρώτη φορά βλέπουμε σημαντικά μακροχρόνια αποτελέσματα με από του στόματος θεραπεία, που στοχεύει στο μονοπάτι της προστακυκλίνης, ένα μονοπάτι που για πολύ καιρό είχε υποτιμηθεί στη θεραπεία ασθενών με ΠΑΥ».

Η πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών "Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας",  Ιωάννα Αλυσανδράτου, τόνισε: «Εκ μέρους όλων των Ελλήνων ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση (Π.Υ), καλωσορίζουμε πάντα με ελπίδα τις νέες θεραπευτικές επιλογές για εμάς τους ασθενείς, αλλά και τις οικογένειες μας, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά το πολλαπλά δύσκολο πρόσωπο της ασθένεια της Π.Υ.

Ευχόμαστε αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη να αποφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της καθημερινότητάς μας».