Τα νέα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας, EULAR 2017, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Μαδρίτη.

Ειδικότερα παρουσιάστηκαν στοιχεία 208 εβδομάδων από τη μελέτη PALACE 1, για ασθενείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα, που κατέδειξαν διατηρήσιμες, κλινικά σημαντικές βελτιώσεις στη σωματική λειτουργία χάρη στην απρεμιλάστη. Επίσης συγκεντρωτικά δεδομένα 208 εβδομάδων από τις μελέτες PALACE 1-3 για ασθενείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα κατέδειξαν ένα ευνοϊκό προφίλ ασφαλείας σε βάθος χρόνου.

Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μία σύνθετη, χρόνια, πολύπλευρη νόσος, η οποία περιλαμβάνει έξι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες GRAPPA. Χαρακτηρίζεται από πόνο, δυσκαμψία, οίδημα και ευαισθησία των αρθρώσεων, φλεγμονή συγκεκριμένων συνδέσμων και τενόντων, καθώς και σχετιζόμενη ψωρίαση.

Για την επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι μακροχρόνιες επιδράσεις της θεραπείας. Η ψωριασική αρθρίτιδα, εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κινητικότητα και στη σωματική λειτουργία.

Η απρεμιλάστη είναι ένας από του στόματος μικρομοριακός αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης 4 (PDE4), ενός ενζύμου ειδικού για την κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP). Έλαβε άδεια κυκλοφορίας από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 και πλέον αποζημιώνεται από τα συστήματα υγείας σε 24 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 19 χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες από 150.000 ασθενείς παγκοσμίως λαμβάνουν θεραπεία με απρεμιλάστη.