"Πλώρη" για εφαρμογή του νέου clawback βάζει το υπουργείο Υγείας, μετά την επιβεβαίωση ότι το σύνολο των φαρμακευτικών βιομηχανιών, διαφωνεί απόλυτα με την αλλαγή.

Η διαπίστωση ήρθε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, όπου και πάλι δεν αποσαφηνίστηκε το ποσοστό που θα υπολογίζεται βάσει του μεριδίου αγοράς της κάθε εταιρίας και το ποσοστό που θα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού αύξησης του τζίρου της κάθε εταιρίας σε σχέση με τις πωλήσεις της προς τον ΕΟΠΥΥ της προηγούμενης χρονιάς.

Καθώς τα ποσοστά που κατ΄ αρχήν συζητήθηκαν έδιναν ένα 95% για το μερίδιο αγοράς και ένα 5% για την αύξηση του τζίρου, από τη συζήτηση, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η στόχευση θα αφορά ένα ποσοστό 80-20% για φέτος και 70-30% το 2018, όμως και πάλι, τίποτα δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.

Από την πλευρά του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), υπογραμμίστηκε ότι ένα τέτοιο μέτρο πλήττει την καινοτομία, ενώ σημειώθηκε ότι ήδη οι εταιρίες επιβαρύνονται με clawback που υπολογίζεται επί των λιανικών τιμών των φαρμάκων, όταν οι ίδιες τιμολογούν με βάση την εργοστασιακή τιμή. Ζητήθηκε παράλληλα, να αποτιμηθούν προηγουμένως τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα με τον ν.4472.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), διαφωνεί επί της αρχής της επιβολής του clawback, επισημαίνοντας ότι τα γενόσημα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας, οπότε δεν μπορούν να "τιμωρούνται" με clawback, ενώ παράλληλα προτείνει το διαχωρισμό της φαρμακευτικής δαπάνης σε προστατευμένη και απροστάτευτη αγορά, δηλαδή στον προσδιορισμό μεριδίου αγοράς για τα on patent και off patent φάρμακα.

Σύμφωνα πάντως με αδρούς υπολογισμούς της φαρμακοβιομηχανίας για τα αποτελέσματα των νέων ρυθμίσεων, το rebate θα είναι φέτος αυξημένο κατά 30%, προσθέτοντας 140 εκ. ευρώ επιπλέον στα 310 εκ. ευρώ που επεστράφησαν πέρυσι. Το clawback, δεν θα μειωθεί τελικά κατά 30%, αλλά θα περιοριστεί η μείωση σε 10 μονάδες περίπου, μειωμένο κατά 50 εκ. ευρώ από τα 150 εκ. ευρώ που είχαν αρχικά υπολογιστεί, για να φτάσει τα 400 εκ. ευρώ, από τα 450 εκ. ευρώ που επεστράφησαν πέρυσι. Προσθέτοντας και το νοσοκομειακό clawback που υπολογίζεται περί τα 200 εκ. ευρώ, τότε οι συνολικές επιστροφές της φαρμακοβιομηχανίας εκτιμάται ότι θα φτάσουν 1,050 δισ. ευρώ, από τα 991 εκ. ευρώ που έφτασαν το 2016.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παραδέχθηκε ότι το σύστημα συνεχούς μείωσης των τιμών έχει προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, και έθεσε θέμα αλλαγής του τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων. Στη βάση αυτή, ζητήθηκε από τους αρμόδιους παριστάμενους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ένα δικαιότερο σύστημα τιμολόγησης, το οποίο θα προκύψει μέσω της διαβούλευσης στην Επιτροπή.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των φορέων έχουν ζητήσει στοιχεία κατανάλωσης βάσει των δεδομένων που είναι στη διάθεση του ΕΟΠΥΥ, κατά θεραπευτική κατηγορία (ΑΤC), ώστε να διαπιστωθεί πού υπάρχουν υπερβολές, αυξημένη δαπάνη κλπ, ενώ έχει ζητηθεί και η αντιστοίχιση με τις παθήσεις όπως κατανέμονται στο ICD - 10.

Παράλληλα, η συζήτηση στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις στρέφεται γύρω από τις αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους που πρέπει να εκδοθούν προκειμένου να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα για τη ρύθμιση που ψηφίσθηκαν στο ν. 4472.