Πολύωρες συναντήσεις πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρης Μπερσίμης με εκπροσώπους των κλινικών (της ΠΕΙΚ και του ΣΙΚΕ), των Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) καθώς και άλλων κλάδων με τους οποίους ο οργανισμός έχει ήδη συμβάσεις, προκειμένου να ενημερώσει για την πορεία των εξοφλήσεων, τα ληξιπρόθεσμα παλαιότερων ετών αλλά και για ζητήματα όπως το clawback. Κατά τις συναντήσεις αυτές, ο πρόεδρος του οργανισμού επέδωσε manual οδηγιών ελέγχου και περικοπών των δαπανών ώστε οι πάροχοι να τις μελετήσουν και να καταθέσουν προτάσεις μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Η αναγκαιότητα δημιουργίας του εγχειριδίου, βασίστηκε στο γεγονός ότι με τη λειτουργία του νέου συστήματος υποβολής παραστατικών και τιμολογίων, διαπιστώνονταν συχνά λάθη, παραλείψεις και παρερμηνείες της προβλεπόμενης διαδικασίας. Τα λάθη αυτά  οδηγούσαν σε καθυστερήσεις στην εκκαθάριση, καθώς και σε αρκετές ενστάσεις από τους παρόχους, που οδηγούσαν επίσης σε νέες καθυστερήσεις πληρωμών. Με στόχο, λοιπόν  να ξεπεραστούν τα εν λόγω εμπόδια και να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες ελέγχου, περικοπών και εκκαθάρισης των δαπανών, ο ΕΟΠΥΥ συνέταξε ξεχωριστά εγχειρίδια για κάθε μια κατηγορία πρόχου με τον οποίο έχει ήδη συμβληθεί.  

Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο  προϋπολογισμός του 2017, η κατανομή ανά κωδικό, το ποιες θα είναι οι ειδικές επεμβάσεις, ποιος ο τρόπος νοσηλείας σε ΜΕΘ και ποιο το νοσήλιο, η μη κατάργηση της έκπτωσης 2,5% στις Διαγνωστικές εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς των Κλινικών, η αναντιστοιχία της κατανομής πόρων μεταξύ ΜΧΑ και ΜΤΝ που θα σημάνει διαφορετικό ποσοστό clawback μεταξύ των 2 κατηγοριών παρόχων κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, τον τρόπο νοσηλείας και υποβολής δαπανών των Ευρωπαίων πολιτών και τον χρόνο πληρωμής μας καθώς και την μείωση του προϋπολογισμού για δαπάνες παροχών από 1.525 εκατ. ευρώ το 2017, σε 1.462 εκατ. ευρώ το 2018 και 1.402 εκατ. ευρώ το 2019, που θα σημάνει αναλογικά την μείωση σε όλους τους κωδικούς.

Επίσης συζητήθηκε το σημείωμα για το clawback 2014, όπου είχαν επισημανθεί λάθη για το οποίο ο κ. Μπερσίμης ζήτησε από τις κλινικές να μην εκδώσουν Πιστωτικό Σημείωμα διότι θα εκδοθεί νέα ορθή επανάληψη και ίσως υπάρξει νέα Υπουργική Απόφαση.
Επίσης ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2017 το clawback των ΜΤΝ ανέρχεται σε 18% και των ΜΧΑ σε 11%. Σε αυτά τα ποσοστά θα πρέπει να προστεθεί και το 5% του Rebate επι του τιμολόγιου.

ΠΑΣΙΔΙΚ
Από την πλευρά της η διοίκηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των μελών της το Σάββατο ότι συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες για την αποζημίωση μηνός Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης και οριστικοποίησης, με 1.500 περίπου εξ' αυτών να έχουν ήδη ενταλματοποιηθεί, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και η ψηφιοποίηση των παραπεμπτικών μηνός Φεβρουαρίου, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί για όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής εντός τους τρέχοντος μηνός Ιουνίου.

Επίσης, ότι οι δύο πρώτοι μήνες τρέχοντος έτους θα πληρωθούν ολόκληροι, ενώ με την πληρωμή του Μαρτίου ή του Απριλίου θα γίνει η παρακράτηση του υπολοίπου από τον συμψηφισμό του clawback πρώτου εξαμήνου 2016 για όσους είχαν υπόλοιπο, ενώ οι πάροχοι των οποίων η απαίτηση Δεκεμβρίου 2016 ήταν μεγαλύτερη της επιστροφής λόγω clawback Α’ εξαμήνου 2016, είναι σε εξέλιξη η πίστωση αυτών των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.

Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα της περιόδου 2008-2012, που περιλαμβάνουν και κάποια ασφαλιστικά ταμεία που ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του το 2012, η πληρωμή των οποίων θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τέλος τρέχοντος μηνός (30/06/2017), αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση γίνεται ανάλογα με το ποιος θα κάνει την εκκαθάριση με τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η πληρωμή τους, αφού όμως προηγουμένως έχει ψηφιστεί νόμος που θα παρατείνει την περίοδο αποπληρωμής μέχρι τέλους του επόμενου έτους (Δεκέμβριος 2018) για να μην επέλθει παραγραφή, μιας  και οι υπηρεσίες του νέου Ε.Φ.Κ.Α αδυνατούν να ολοκληρώσουν όλες τις διαδικασίες για όλα τα παλαιά ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός όπως επιτάσσει ο ισχύον νόμος.

Όσον αφορά στις απαιτήσεις από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ (περίοδος 2012-2015) οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, αυτές θα εκκαθαριστούν με το δειγματοληπτικό έλεγχο του 5% και θα συμψηφιστούν με τις οφειλές που έχουν οι πάροχοι προς τον Οργανισμό λόγω της επιβολής των μέτρων του claw back και rebate για τις ίδιες χρονικές περιόδους. Το ποσό επιστροφής προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την αφαίρεση των απαιτήσεων των διαγνωστικών, είναι της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ περίπου και γίνεται προσπάθεια η παρακράτηση αυτού του ποσού να επιστραφεί τμηματικά στον ΕΟΠΥΥ από τους παρόχους σε 24 δόσεις.
Επίσης, εντός της προσεχούς εβδομάδος θα αναρτηθούν στον e-ΔΑΠΥ τα σημειώματα που θα αφορούν το clawback του Β’ εξαμήνου 2016 και το ποσό που θα αναλογεί στην κάθε διαγνωστική μονάδα θα συμψηφιστεί με τις απαιτήσεις μας μηνός Ιουνίου τρέχοντος έτους.