Την εγκατάσταση των πρώτων στην Ελλάδα Λαπαροσκοπικών Πύργων 4K Τεχνολογίας NBI (NarrowBand Imaging) του κατασκευαστικού οίκου OLYMPUS ανακοίνωσαν τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Πρόκειται για πλήρη συστήματα χειρουργικής ενδοσκόπησης τα οποία, χάρη στην υπερσύγχρονη ιατρική τεχνολογία τους, προσφέρουν στους χειρουργούς εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης εικόνες, η οποία είναι σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από τα άλλα μοντέλα Full HD. 

Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο βελτιώνεται η ορατότητα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και ελαχιστοποιούνται οι χρωματικές αποκλίσεις, αλλά παράλληλα παρέχεται και  ευκρίνεια σε όλο το εύρος του πεδίου όρασης, ώστε να ξεχωρίζουν λεπτοί ιστοί όπως αγγεία και νεύρα. 

Η δυνατότητα μεγαλύτερης απεικόνισης σε οθόνη 55 ιντσών με υψηλή αντίθεση και ελάχιστη ανάκλαση, επίσης, δίνει «πραγματικές» εικόνες, που διευκολύνουν τη σωστή αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων και προσδίδουν την ασφαλέστερη χειρουργική τεχνική.  Έτσι, ακόμη και περίπλοκες επεμβάσεις που απαιτούν ακρίβεια γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια, επιτυγχάνοντας την απρόσκοπτη ανάρρωση των ασθενών.