Από σήμερα τίθεται σε ισχύ ο νέος τρόπος τοποθέτησης επικουρικών γιατρών στα νοσοκομεία, τις αποκεντρωμένες μονάδες υγείας και το ΕΚΑΒ, που στόχο έχει την ταχύτερη κάλυψη των κενών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΣΥ.

Η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας, που καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο ανά ειδικότητα, που τηρείται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Στον κατάλογο οι ιατροί θα μπορούν να παραμείνουν επί πενταετία.

Ο κατάλογος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.moh.gov.gr) και θα περιλαμβάνει, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε ιατρού, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητάς του, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας και τις προτιμήσεις για την τοποθέτησή του.

Ο κατάλογος θα αναρτηθεί για πρώτη φορά 29-6-2015 και θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο ΕΚΑΒ θα τοποθετηθούν γιατροί: Γενικής Ιατρικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Χειρουργικής, καθώς ιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Η απόφαση προβλέπει και κίνητρα για τη στελέχωση ειδικών μονάδων και άγονων περιοχών.

Συγκεκριμένα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται κίνητρα (σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης, την προσμέτρηση ως προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσης ιατρού ΕΣΥ κ.α) για τους ιατρούς που επιλέγουν να τοποθετηθούν στις άγονες και προβληματικές περιοχές που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42875/2015 (ΦΕΚ 1078/β/9-6-2015) υπουργική απόφαση. Τα κίνητρα αυτά θα ισχύσουν και για τους ιατρούς που θα τοποθετηθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδες Μεταμόσχευσης και Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, στα ΤΕΠ, στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, στα Ογκολογικά Τμήματα και στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Για τα παραπάνω θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση η οποία θα ισχύσει αναδρομικά για όσους γιατρούς τοποθετηθούν σε αυτά τα τμήματα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 34 του ν. 4325/11-5-15 (ΦΕΚ 47Α).

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου επισυνάπτεται.