Σε “οδηγό” για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όλων των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, ευελπιστεί η Διοίκηση της 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ότι θα εξελιχθεί η Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων την οποία συνέταξε και παρέδωσε πρόσφατα στο Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» η Τεχνική Υπηρεσία της. 

Περιλαμβάνοντας συνολικά 22 Διαδικασίες Ποιότητας, ο νέος αυτός “οδικός χάρτης”, καταρτίστηκε με στόχο να  αποτελέσει πρότυπο οδηγό και για τις εγκαταστάσεις παραγωγής Τροφίμων και των υπολοίπων Νοσηλευτικών Μονάδων αρμοδιότητας της  2ης ΥΠΕ

Η μελέτη, εναρμονίζεται πλήρως με τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις Ποιότητας ISO 22000:2005, καθώς και με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ καλύπτει  το σύνολο των πρακτικών και διαδικασιών παραγωγής των εδεσμάτων (GMPs & GHPs).

Σε αυτήν επίσης περιγράφονται όλες εκείνες οι πρακτικές και οι διαδικασίες με σκοπό την διατήρηση υγιεινού περιβάλλοντος εντός της εγκατάστασης (καθαρισμοί, απολυμάνσεις, εντομοκτονίες, υγιεινή προσωπικού κτλ.), ενώ παράλληλα παρέχεται στη Διοίκηση και η δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης α) της οργανωτικής δομής, β) των μηχανισμών ελέγχου και επιθεώρησης, γ) της ικανοποίησης και της διαχείρισης των παραπόνων των σιτιζομένων αλλά και δ) της εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού.