Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική για όλους τους πάσχοντες από τη νόσο, που λαμβάνουν θεραπεία μέσω ΕΟΠΥΥ. Σκοπός της λειτουργίας του Μητρώου Ασθενών η συλλογή πληροφοριών για τη συχνότητα της πάθησης, τα χαρακτηριστικά των ασθενών και την αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης πρόσβασης στη θεραπεία και η επιβάρυνση του συστήματος υγείας από αυτήν. 

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων για στοχευμένες παρεμβάσεις, με μετρήσιμους δείκτες αποτελέσματος, για τη θεραπεία και για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου, τη δευτερογενή πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, καθώς και την πρωτογενή πρόληψη. 
Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του συστήματος έγιναν σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου, υπό την επιστημονική ευθύνη των καθηγητών, Άγγελου Χατζάκη και Κυριάκου Σουλιώτη, αντίστοιχα. 

Το έργο έγινε χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας, καθώς το κόστος του καλύφθηκε με ιδίους πόρους από τους επιστημονικούς φορείς που ανέλαβαν την υλοποίησή του. Ο ΕΟΠΥΥ, πλαίσιο της βελτίωσης στην κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων και στον πληρέστερο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, το προσεχές διάστημα αναμένεται να θέσει σε λειτουργία και το μητρώο καταγραφής ασθενών με Χρόνια Μυελογενή ΛευχαιμίαΗ εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.hepcregistry.gr.