Ενισχύεται η συνεργασία στον τομέα της υγείας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισρήλ, όπως ανακοινώθηκε μετά το πέρας σχετικής τριμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, στην Κύπρο.

Οι τρεις υπουργοί Υγείας, κκ. Ανδρέας Ξανθός, Γιώργος Παμπορίδης και Yakov Litzman, σε συνέχεια συνάντησης που είχαν με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, προχώρησαν στην υπογραφή Κοινής Δήλωσης βάσει της οποίας επιβεβαιώνεται η πρόθεση για εμβάθυνση της ήδη υπάρχουσας συνερασίας στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. 

" Με τη σημερινή μας συνάντηση χτίζουμε μια γέφυρα συνεργασίας στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας και της συνεργασίας των συστημάτων υγείας των χωρών μας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία γιατί δίνουμε ένα μήνυμα σταθερότητας και συνεργασίας στους λαούς της ευρύτερης περιοχής, αλλά νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία για το αίσθημα ασφάλειας των κοινωνιών απέναντι στις απειλές της υγείας. Είναι πολύ κρίσιμο οι πολίτες των χωρών μας να έχουν την πεποίθηση ότι τα συστήματα υγείας μπορούν να ανταποκριθούν και να καλύψουν με καθολικό και ισότιμο τρόπο τις ανάγκες των πολιτών, την ανάγκη πρόσβασης σε αξιοπρεπή και αποτελεσματική ιατροφαρμακευτική φροντίδα" δήλωσε ο κ. Α. Ξανθός.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ίδιος, δε, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συγκροτηθεί και μια κοινή τριμερής επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα ανταλλάσει πληροφορίες, τεχνογνωσία, καλές πρακτικές ανάμεσα στις χώρες. Στόχος της θα είναι να υπάρχει μια αποτελεσματικότερη διαχείριση υγιειονομικών κρίσεων, εκτάκτων συμβαμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία, επιδημικών εξάρσεων, εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων και ανταπόκρισης σε ανάγκες εμβολιαστικής κάλυψης πληθυσμού.

"Το πεδίο της συνεργασίας ανάμεσα σε χώρες της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής για την πρόσβαση σε ακριβές και καινοτόμες θεραπείες, για την πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε διαγνωστικές μεθόδους θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση για την κοινωνική συνοχή, για την ευημερία και για πολιτική σταθερότητα των χωρών μας" κατέληξε ο κ. Ξανθός.